Skriv i feltet under for å søke eller du kan klikke på ett av stikkordene nedenfor.

 • Hvorfor må jeg registrere meg i portalen for ansattparkering?

  • Dette er måten å skaffe seg de parkeringsgodene ved å være ansatt på lufthavnen.
  • Rabatt på både arbeidsparkering og ferieparkering.
  • Det er gjennom portalen du som ansatt forteller parkeringssystemet hvilket kjøretøy som tilhører deg, slik at du får riktige rabatter på din parkering.
 • Hvor registrerer jeg meg?

  • Du registrerer deg på autopay.io med registreringslinken du skal ha mottatt på epost.
 • Hva skjer hvis det er endringer i profilen min hos ID-kontoret?

  • Onepark har satt i drift en SMS tjeneste som varsler deg som bruker at det har blitt gjort endringer i ditt ansettelsesforhold. Denne tjenesten "fanger opp" alle endringer som har blitt utført, for eksempel navnendring, telefon nr, arbeidsgiver, etc. Det er ikke nødvendigvis du som har meldt disse endringene til ID-kontoret, men det kan være en generell oppdatering som er gjennomført.
  • Hvis du mottar en slik SMS rett etter innkjøring, er det viktig at du snarest går inn på din Autopay profil (benytt link https://autopay.io/external/signup/avinor) og oppdaterer parkeringstillatelsen din. Frem til du endrer dette vil parkeringsavgiften være uten den rabatt som fordelsparkeringen gir deg.
 • Jeg bruker forskjellige biler til jobben. Kan jeg legge inn flere biler i systemet?

  • I Autopay kan du legge inn flere biler på din profil, men tilgangen til ansattparkeringen gjelder kun én bil per gang. Dersom du har flere biler registrert på din profil gjelder ansattparkeringen den bilen som først er inne på parkeringsområdet den gjeldende parkeringssesjonen. Du er selv ansvarlig for å sikre at riktig registreringsnummer ligger inne.
 • Kan en ansatt utvide tiden på 200 timer pr. mnd?

  • Nei, dessverre ikke.

  Hvorfor et tak på 200 timer?

  • Dette er besluttet basert på dagens parkeringsmønster til ansatte på lufthavnene. Merk at timeantallet kun relaterer seg til arbeidsparkering og ikke ferieparkering.
 • Får jeg ta med meg timene jeg ikke bruker i en måned, over til neste måned?

  • Det finnes ingen «rollover» på timer dessverre. Ny måned betyr nye 200 timer.
 • Timeantallet i min profil er feil.

  • Hvis vi har fått en utydelig lesing av bilskiltet ved utkjøring vil timebanken fortsette å telle frem til denne blir manuelt korrigert i baksystemet. Dette gjøres fortløpende, men noen ganger kan det ta litt lengre tid. Dette er årsaken til at timeantallet viser feil når timebanken sjekkes før vi har korrigert bilskiltet. Så snart dette er gjort oppdateres timebanken korrekt.
 • Hva gjør vi når det er flere brukere (ansatte på OSL) på et kjøretøy?

  • Det er ikke kjøretøyet som er utslagsgivende for ansattparkeringen, men den ansattes registering i portalen. Dersom det er to som deler samme kjøretøy, så vil de ansatte måtte sørge for at kjøretøyet er registrert på «seg selv» ved innkjøring.
 • Hva gjør jeg hvis jeg har to arbeidsgivere på lufthavnen?

  • Er du ansatt hos to arbeidsgivere på lufthavnen skal du også ha to ID-kort. Da vil du også kunne registrere deg med to ulike profiler i portalen, slik at parkeringsforbruket knyttes til riktig arbeidsgiver.
 • Jeg er ansatt ved Oslo lufthavn og mitt betalingskort har blitt trukket for parkering for privat bil. Hvordan forhindrer jeg dette?

  • Du som ansatt må registrere deg i løsningen for å få ansattparkering. Gjøres ikke dette blir ikke ditt ansettelsesforhold knyttet til parkeringsteknikken, og du vil istedenfor bli fakturert for parkeringen på lik linje med reisende. Dette er hver enkelt sitt ansvar.
  • Dersom arbeidsgiver ikke har spesifisert at de vil motta faktura på vegne av ansattes parkering, så belastes parkeringsforbruket direkte på den ansattes kort.
 • Hvordan holder jeg oversikt over antall brukte timer pr. måned?

  • Du vil også alltid kunne se hvor mange timer som gjenstår av månedens kvote i oversikten på profilen.
 • Av- og påstigningsfeltet ved avgangshallen Oslo lufthavn

  • Dette området reguleres ved hjelp av elektronisk skiltgjenkjenning (LPR). Opphold inntil 7 minutter er gratis. Oppholder man seg på området over 7 minutter og 0 sekunder vil det påløpe en kostnad på kr 70 pr. påbegynte 20 minutter beregnet fra innkjøringstidspunktet.
  • Informasjon vedr. dette finnes på skilter ved innkjøring til området, det finnes flere skilter inne på området samt det er informert om på begge automatene. Det står også informert at ved manglende betaling vil det tilsendes en faktura med fakturagebyr.
  • Det finnes to automater langs av- og påstigningssonen, der kan man evt. sjekke utestående beløp, er det kr 0 velger man knappen ‘Forlat’ før du kjører ut. Evt. påløpt kostnad for oppholdet vil ligge tilgjengelig for betaling på web i 48 timer etter utkjøring slik at man kan unngå faktura. Her kan du sjekke og betale.
  • Handikapforbundet har vært med under utarbeiding av løsningen og har godkjent denne.
  • Ordningen støttes også av politiet som sier at det er viktig at området blir bedre regulert og gir en mer hensiktsmessig regulering av området.
  • Har man behov for å stå lengre er det mer gunstig å benytte korttidsparkeringen på andre siden av veien.

  For ordens skyld kan det nevnes at Datatilsynet er kjent med løsningen og det er utviklet og driftes i henhold til retningslinjer fra tilsynet.

 • Vi har ansattparkering ved Oslo lufthavn og er to som deler på flere kjøretøy, hva gjelder da?

  • Dersom man er to personer som veksler mellom kjøretøy seg i mellom og begge har kjøretøyene i sin profil må man administrere dette i sine parkeringstillatelser. Under fanen "Parkeringstillatelser" må man velge den bilen som tillatelsen skal gjelde for. Dette aktiverer denne bilen i den valgte parkeringstillatelsen. Den profilen som sist aktiverte bilen er den som blir belastet. Man kan aktivere bilen etter at den har kjørt inn på området også.
  • Ansatte kan endre hvilken bil som gjelder på sin tillatelse etter innkjøring, men endringen blir da gjeldende fra det tidspunktet endringen skjedde. Dvs at om en ansatt kjører inn og står der i 6 timer med en annen bil enn den som er aktivert i tillatelsen, men endrer innkjørt bil til aktiv, så vil de 6 første timene bli parkering uten tillatelse (normalt takst) og resterende tid vil bli parkering på tillatelsen (fordelsparkering).