Vi jobber for økt kundetilfredshet og bedre omdømme for oppdragsgivere og bransje.

Vi er en dynamisk og endringsdyktig organisasjon som besitter bred kompetanse og lang erfaring innen parkeringstjenester. Oneparks langsiktige fokus gjør organisasjonen til en god partner for å oppnå stabile driftsforhold, gode kundeopplevelser og kontinuerlig utvikling av tjenestetilbudet innen parkeringsløsninger.

Onepark utvikler digitale løsninger på egen teknologiplattform og tilbyr innovative løsninger innen blant annet salg, P-plassreservasjon og kundebetjeningssystemer.

Oneparks eiere og medarbeidere har gjennom flere tiår bygget opp en betydelig kunnskapsbase om effektiv og kundevennlig parkeringsdrift. Dette betyr at Onepark som organisasjon vet hva kundene forventer, hva som er mulig å tilby innenfor lønnsomhetens rammer og hvordan dette skal tilbys på en best mulig måte.

Konsernstruktur

ONEPARK AS

Onepark ble etablert i 2012 og har solide, langsiktige og engasjerte eiere i Indigo Management AS. Onepark er en langsiktig parkeringsoperatør som utvikler og drifter parkeringsanlegg med tilhørende tjenester. Vi ønsker å skape merverdi for oppdragsgivere og sluttkunder ved å alltid ligge i front med ny teknologi og kundevennlige løsninger som totalt sett gir optimal lønnsomhet.

Indigo Management AS

Indigo Management er heleid av familien Bentsen og har sitt hovedkontor i Strandveien 50 på Lysaker. De startet med parkeringsdrift i 1979, og siden den gang driftet stort antall parkeringsanlegg i inn- og utland. Parkering, og i senere tid eiendom, har vært de viktigste forretningsområdene i selskapet. I 1999 solgte de EuroPark-selskapene i Skandinavia til APCOA i Tyskland. Mer om Indigo.

Styret i Onepark

Styret består av styreleder Kenneth Bentsen (Indigo Management), styremedlemmer Snorre Osvald Bentsen (Indigo Management), Roar Sandnes (Akershus Eiendom) og Rune Steffen Bentsen (Indigo Management).

Forretningsidé og visjon

Vår forretningsidé

Utvikling og drift av parkeringsanlegg og tilhørende tjenester med vekt på optimal inntjening og profesjonell drift for grunneiere samt enkel og effektiv parkering for brukerne.

Vår visjon

Onepark skal bidra til en positiv og bærekraftig utvikling i samfunnet ved å være en annerledes parkeringsoperatør.

Vi forplikter oss til:

  • å minimere belastningen på miljø og klima
  • å ha kunden i fokus og alltid jobbe for å oppleves som «litt mer ålreit»
  • å jobbe langsiktig for å skape målbare resultater for våre samarbeidspartnere og eiere

Denne visjonen forplikter oss. Vi er en bedrift som tar samfunnsansvar, og vi vet det innebærer å sette handling foran ord. Effektiv og bærekraftig drift som ivaretar miljø, natur og menneskers helse vil gi så vel samfunnsmessige som økonomiske resultater.

Hva kan vi tilby?

  • Autopay - vi er den eneste parkeringsoperatøren som tilbyr fremtidens parkeringsløsning - ideelt for blant annet kjøpesenter, sykehus og hoteller
  • Rådgivning – en kompetent sparringspartner i planlegging og utvikling
  • Utvikling, forvaltning og markedsføring av alle typer parkeringsanlegg med vekt på verdioptimalisering
  • Riktig valg av teknisk utstyr, valg av regulering og valg av parkeringskonsept
  • Finansiering av parkeringsanlegg
  • Nye servicetjenester som f.eks. gratis trådløst nett i P-hus og bredere P-plasser.