I Stock 1290093743

Kloden er i fare, og vi ønsker å ta vår del av ansvaret for å bidra positivt. Dette er spennende, krevende og svært givende arbeid. Og vi er overbevist om at en sunnere klode gir sunnere mennesker - og en sunnere økonomi.

Åpenhetsloven

1. juli 2022 trådde åpenhetsloven i kraft. Lovens formål er å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Onepark er omfattet av åpenhetsloven, og vi har utarbeidet en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene vi har gjort i henhold til åpenhetsloven § 5.

Bærekraftsrapport 2022

Vår bærekraftsrapport 2022 gir et tilbakeblikk på hvilke tiltak vi gjorde i 2022 og hvilke tiltak vi skal igangsette fremover.


«Vi har mange klienter, men har ikke opplevd så konkrete tiltak fra noen andre klienter rettet mot oss som leverandør. Det er til stor inspirasjon, ikke bare for oss som virksomhet, men også i forhold til de rådene vi gir til våre øvrige klienter knyttet til bærekraft og det grønne skiftet!»

Elin Mathisen, Partner/Advokat, Advokatfirmaet Berngaard

ISO-sertifisert 9001 og 14001

Onepark har gjort flere tydelige grep for å bli et grønnere selskap i 2021, og er sertifisert med ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljøstyring). Det er DNV som stod for tredjepartssertifiseringen.

Sertifikat 9001 14001 Onepark

Medlemskap i UN Global Compact

Onepark har siden 2021 vært medlem av UNs Global Compact-program. Dette er et globalt nettverk for næringsliv som ønsker å jobbe mer bærekraftig, og med et sterkt fokus på etikk. Arbeidet inkluderer ivaretakelse av menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon. Global Compact-programmet er fundert på FNs bærekraftsmål. Det er totalt 17 mål, og av disse har vi valgt ut fire mål som spesielt aktuelle for vår virksomhet og for vårt utvidede samfunnsansvar.

Det er bærekraftsmål nr.:

11 - Bærekraftige byer og samfunn

13 - Stoppe klimaendringene

14 - Livet i havet

15 - Livet på land

Elektriske busser på Oslo lufthavn

På Oslo lufthavn har vi tidligere hatt en tilbringertjeneste for flypassasjerer som var basert på dieseldrevne busser. Disse ble byttet ut med elektriske busser i 2022. Så godt som alle selskapets øvrige kjøretøy er også elbiler.

OSL elbuss Onepark 01

Foto: Katrine Lunke/Apeland
eCitaro er en helelektrisk drevet bybuss som tar e-mobilitet til et helt nytt nivå. Det intelligente samspillet mellom innovativ batteri- og ladeteknologi, nettverket av IT- og kommunikasjonssystemer og sist, men ikke minst, dens markante futuristiske design gjør den til standarden for elektriske bybusser, klar i dag for morgendagens by.

Oneparks virksomhet er ikke av en slik karakter at vi trenger utslippstillatelser, men vi er godt informert om myndighetenes overordnede miljø- og klimamål. Utslipp fra vår virksomhet er i hovedsak knyttet til vann og noen renholdskjemikalier, samt bruk av elektrisitet.

Innkjøp av opprinnelsesgarantier (GO) fra Ecohz

All vår virksomhet drives nå på fornybar energi, dokumentert med opprinnelsesgarantier fra Ecohz. Deres mål er å muliggjøre en raskere overgang til et lavkarbonsamfunn. Ecohz forfølger dette ved å engasjere seg på ulike nivåer: levere produkter, forbedre rammer og danne partnerskap for innovasjon. Ecohz er en uavhengig leverandør med verdensomspennende partnerskap og over 400 internasjonale kunder.

De har en portefølje på mer enn 800 kraftverk på seks kontinenter, leverer en rekke fornybare elektrisitetsløsninger og avkarboniseringsprodukter som biogass, karbonkreditter og Scope 3 digitale plattformer. Onepark har kjøpt opprinnelsesgarantier fra Istad Kraftverk, et vannkraftverk i MOlde kommune i Møre og Romsdal. Det ble bygget i 1919 og benytter et fossefall på 160 m fra Høljan reservoar.

Certificate Of Purchase 45535 24229

Onepark har kjøpt opprinnelsesgarantier fra Ecohz med et volum på 1800 MWh for 2024.

Istad kraftverk Certificate30

Innkjøp av godkjente klimakvoter (gullstandard) fra Myclimate

Vi jobber med å kartlegge og redusere våre klimautslipp, og har kjøpt klimakvoter for resten av volumet fra sveitsiske Myclimate, som selger høykvalitetskvoter med WWFs gullstandard.

Bilde1

Onepark har kjøpt klimakvoter fra sveitsiske Myclimate, og vi støtter et skogplantingsprosjekt i Nicaragua for å opparbeide avskogede områder.. Foto: Myclimate.

430782 Page 2

Sertifikat på klimakvoter som kompensasjon for klimagassutslipp i 2024.

Vi tar ansvar

Onepark med sine søsterbedrifter er en betydelig aktør i Norden innen å tilby parkering for personbiler. Totalt har vi over 300 parkeringsanlegg som leies ut, vedlikeholdes og administreres. Onepark blir med dette den største operatøren innen parkering. Vår posisjon medfører et ansvar. Vi ønsker å bidra til at parkeringsopplevelsen er en del av løsningen, ikke av problemet, og Onepark har gått i bresjen for å gjøre parkering til en kvalitetsopplevelse for kundene. Trygghet, effektivitet, tilgjengelighet og service for kundene er styrende parameter for vår virksomhet.

Vi kommer ikke unna at bilkjøring og trafikk har et stort klima- og miljøavtrykk. Og selv om en parkert bil ikke forurenser der den står, så ønsker vi å bidra til at hele bilens bruksmåte og verdikjede blir så lite forurensende som mulig.

Vår visjon

Onepark skal bidra til en positiv og bærekraftig utvikling i samfunnet. Vi forplikter oss til:

  • å minimere belastningen på miljø og klima
  • å ha kunden i fokus og alltid jobbe for å oppleves som «litt mer ålreit»
  • å jobbe langsiktig for å skape målbare resultater for våre samarbeidspartnere og eiere

Denne visjonen forplikter oss. Vi er en bedrift som tar samfunnsansvar, og vi vet det innebærer å sette handling foran ord. Effektiv og bærekraftig drift som ivaretar miljø, natur og menneskers helse vil gi så vel samfunnsmessige som økonomiske resultater.

I årene som kommer vil vi sette spesielt fokus på en rekke områder.

  • Vi bruker kun fornybar energi med opprinnelsesgarantier
  • Vi jobber etter ISO 14001 og 9001-standard og er sertifisert med begge standardene
  • Vi minimerer bruk av vann og kjemikalier, og tilstreber å generere minst mulig avfall
  • Vi vurderer kontinuerlig teknologier og løsninger som bidrar til å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensing

Vi vet at dette vil møte både markedets forventninger og myndighetenes krav - og vi er stolte av prosessene vi gjennomfører. Vi ser fram til å kommunisere mer rundt dette i tiden framover. Vårt håp er at våre aktiviteter vil inspirere både konkurrenter og samarbeidspartnere.

VB00040

SAMMEN MOT FELLES MÅL: Onepark sammen med sine rådgivere i Stavn. F.v. Marie Frogner, Frank-Hugo Storelv, markedssjef Mona Elisabeth Gladhus og adm.dir. Leif Nymoen i Onepark. Foto: Apeland

Var kvalitets og HMS policy 061223