Onepark har tatt en beslutning - vi skal markere oss som det mest bærekraftige selskapet i vår bransje.

Kloden er i fare, og vi ønsker å ta vår del av ansvaret for å bidra positivt. Dette er spennende, krevende og svært givende arbeid. Og vi er overbevist om at en sunnere klode gir sunnere mennesker - og en sunnere økonomi.

Bærekraftsrapport 2021

Vår bærekraftsrapport 2021 gir et tilbakeblikk på hvilke tiltak vi gjorde i 2021 og hvilke tiltak vi skal igangsette fremover.

ISO-sertifisert 9001 og 14001

Onepark har gjort flere tydelige grep for å bli et grønnere selskap i 2021, og er sertifisert med ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljøstyring). Det er DNV som stod for tredjepartssertifiseringen.

Sertifikat 9001 14001 Onepark

Elektriske busser på Oslo lufthavn

På Oslo lufthavn har vi i tidligere hatt en tilbringertjeneste for flypassasjerer som var basert på dieseldrevne busser. Disse ble byttet ut med elektriske busser i 2022. Så godt som alle selskapets øvrige kjøretøy er også elbiler.

OSL elbuss Onepark 01

Foto: Katrine Lunke/Apeland
eCitaro er en helelektrisk drevet bybuss som tar e-mobilitet til et helt nytt nivå. Det intelligente samspillet mellom innovativ batteri- og ladeteknologi, nettverket av IT- og kommunikasjonssystemer og sist, men ikke minst, dens markante futuristiske design gjør den til standarden for elektriske bybusser, klar i dag for morgendagens by.

Innkjøp av opprinnelsesgarantier (GO) fra Becour

All vår virksomhet drives nå på fornybar energi, dokumentert med opprinnelsesgarantier fra Becour Her kan man selv velge produksjonssted, og vi valgte kraftverket Øvre Forsland.

Ovre forsland 5

Onepark har kjøpt opprinnelsesgarantier fra vannkraftverket Øvre Forsland på Helgelandskysten. Kraftverket har en imponerende arkitektur, med skånsom utbygging og respekt for naturen i området. Foto: Becour.

M486 220315 POP CAL22 ONEPARK

Sertifikat på opprinnelsesgarantier for elektrisk strøm 2022.

Innkjøp av godkjente klimakvoter (gullstandard) fra Myclimate

Vi jobber med å kartlegge og redusere våre klimautslipp, og har kjøpt klimakvoter for resten av volumet fra sveitsiske Myclimate, som selger høykvalitetskvoter med WWFs gullstandard. Vi valgte et prosjekt på Madagaskar der lokalproduserte solkokere erstatter vedfyring, noe som letter matlagingen dramatisk - og reduserer avskogingstrusselen.

Sensibilisation School xy

Onepark har kjøpt klimakvoter fra sveitsiske Myclimate, og vi har valgt å støtte et prosjekt på Madagaskar, der lokalproduserte solkokere erstatter vedfyring. Foto: Myclimate.

Klimasertifikat Myclimate 2022 Page 2

Sertifikat på klimakvoter som kompensasjon for klimagassutslipp i 2022.

Oneparks virksomhet er ikke av en slik karakter at vi trenger utslippstillatelser, men vi er godt informert om myndighetenes overordnede miljø- og klimamål. Utslipp fra vår virksomhet er i hovedsak knyttet til vann og noen renholdskjemikalier, samt bruk av elektrisitet.

Vi tar ansvar

Onepark med sine søsterbedrifter er en betydelig aktør i Norden innen å tilby parkering for personbiler. Totalt har vi over 300 parkeringsanlegg som leies ut, vedlikeholdes og administreres. Onepark blir med dette den største operatøren innen parkering. Vår posisjon medfører et ansvar. Vi ønsker å bidra til at parkeringsopplevelsen er en del av løsningen, ikke av problemet, og Onepark har gått i bresjen for å gjøre parkering til en kvalitetsopplevelse for kundene. Trygghet, effektivitet, tilgjengelighet og service for kundene er styrende parameter for vår virksomhet.

Vi kommer ikke unna at bilkjøring og trafikk har et stort klima- og miljøavtrykk. Og selv om en parkert bil ikke forurenser der den står, så ønsker vi å bidra til at hele bilens bruksmåte og verdikjede blir så lite forurensende som mulig.

Vår visjon

Onepark skal bidra til en positiv og bærekraftig utvikling i samfunnet. Vi forplikter oss til:

  • å minimere belastningen på miljø og klima
  • å ha kunden i fokus og alltid jobbe for å oppleves som «litt mer ålreit»
  • å jobbe langsiktig for å skape målbare resultater for våre samarbeidspartnere og eiere

Denne visjonen forplikter oss. Vi er en bedrift som tar samfunnsansvar, og vi vet det innebærer å sette handling foran ord. Effektiv og bærekraftig drift som ivaretar miljø, natur og menneskers helse vil gi så vel samfunnsmessige som økonomiske resultater.

I årene som kommer vil vi sette spesielt fokus på en rekke områder.

  • Vi bruker kun fornybar energi med opprinnelsesgarantier
  • Vi jobber etter ISO 14001 og 9001-standard og er sertifisert med begge standardene
  • Vi minimerer bruk av vann og kjemikalier, og tilstreber å generere minst mulig avfall
  • Vi vurderer kontinuerlig teknologier og løsninger som bidrar til å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensing

Vi vet at dette vil møte både markedets forventninger og myndighetenes krav - og vi er stolte av prosessene vi gjennomfører. Vi ser fram til å kommunisere mer rundt dette i tiden framover. Vårt håp er at våre aktiviteter vil inspirere både konkurrenter og samarbeidspartnere.

VB00040

SAMMEN MOT FELLES MÅL: Onepark sammen med sine rådgivere i Stavn. F.v. Marie Frogner, Frank-Hugo Storelv, markedssjef Mona Elisabeth Gladhus og adm.dir. Leif Nymoen i Onepark. Foto: Apeland

Var kvalitets og HMS policy v2