Håndheving og kontrollvirksomhet for ONEPARK for Oslo og Omegnutføres av Norkontroll AS .
Mer informasjon om Norkontroll: https://nor-kontroll.no/
For Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen håndhever ONEPARK.

Klager på kontrollsanksjoner må gjøresskriftlig. Benytt linken nedenfor for å komme til klageskjema.
Vennligst hakontrollsanksjonsnummer/ileggelsesnummer og kjøretøyets registreringsnummertilgjengelig.

Link til klageskjema: Klageskjema

Klager vil ikke få medhold dersom:

  • Ikkesynlig billett eller parkeringstillatelse
  • Skjevparkering eller parkering utenfor oppmerkede felter
  • Utløpbillett eller overskridelse av maks parkeringstid
  • Det er betalt for feil takstsone
  • Det er betalt for feil kjøretøy

Klagefristen er tre uker fra ileggelsesdatoav kontrollsanksjonen, jfr. Parkeringsforskriften §44 (3). Alle innsendteklager innenfor tidsfristen vil bli behandlet og svar kan forventes innen treuker fra innsendelse.

Spørsmål knyttet til betaling avkontrollsanksjoner kan rettes til:

E-post: kundesenter@finans2.no
Telefon: 37 00 59 38