Private parkeringsanlegg

Privatregulert parkering kjennetegnes ved at det ikke brukes offentlige trafikkskilt, men tilsvarende private skilt. Onepark har råderett over parkeringsområdene gjennom avtale med den enkelte grunneier. Skilt ved innkjøring, ved betalingsautomat og ellers på p-områdene informerer om hvilke vilkår som gjelder for det enkelte parkeringsanlegg. Ved å parkere et kjøretøy på et område som driftes av Onepark har bilfører akseptert skiltede vilkår og det er inngått en avtale i handling mellom partene. ONEPARK plikter å informere om hvilke særskilte vilkår som gjelder og hva som kan bli konsekvensen av å bryte bestemmelsene.

Parkeringsbetjentene som utfører kontroll og sikrer orden på våre parkeringsplasser skal være lett gjenkjennelige med uniform. De er autorisert til å utstede kontrollsanksjon i tilfeller der brudd på vilkårene har funnet sted. Parkeringskontrollen gjøres regelmessig og i samsvar med standardvilkårene ([www.pklagenemnda.no]) og rutiner fastsatt av Onepark.

Parkeringsbetjentene er ikke autorisert til å annullere en kontrollsanksjon som er lagt på ruten. Du kan sende klage på ilagt kontrollsanksjon innen 3 uker fra det tidspunkt du burde fått kunnskap om kontrollsanksjonen, normalt ved ileggelsen. Klage foretas ved å fylle ut [klageskjema]. Dersom klagefristen ikke overholdes vil dette bli betraktet som en aksept av plikten til å betale ilagt kontrollsanksjon.

Parkeringsforskriften

Gjennom medlemskap i bransjeforeningen Norges Parkeringsforening (Norpark) har Onepark forpliktet seg til å drive seriøs parkeringsvirksomhet. Forbrukermyndighetene og bransjen har samarbeidet om å lage parkeringsforskriften for privat parkeringshåndheving. Forskriften fastsetter rettigheter og plikter for bilførere og p-selskaper. Forskriften kan du lese her.

Parkeringsklagenemnda

Forbrukerrådet og Norpark har sammen etablert Parkeringsklagenemnda. Den som får endelig avslag på en klage til Onepark saksbehandler kan påklage avgjørelsen til Parkeringsklagenemnda innen 2 uker. Nemndas virksomhet er basert på standardvilkårene. Nemnda behandler klagesaker på privatrettslig håndheving og bare på private selskaper og kommuner som er medlem av bransjeforeningen. Nemndas prinsippavgjørelser og annen informasjon kan leses her: www.pklagenmnda.no

Vanlige spørsmål

 • Jeg har fått kontrollsanksjon selv om jeg leier p-plass
  Alle henvendelser vedrørende kontrollsanksjoner sendes skriftlig til vår klageavdeling. Har du gyldig abonnement, send kopi av avtalen sammen med klagen via vårt klageskjema.

 • Jeg ønsker å si opp min parkeringsavtale, hvordan gjør jeg det?
  Alle leieforhold må sies opp skriftlig, dette kan gjøres ved å sende e-post til leieplass@onepark.no

 • Jeg vil gjerne leie en p-plass, hvordan gjør jeg det?
  Ved spørsmål om leie av parkeringsplass, vennligst send e-post til leieplass@onepark.no

 • Jeg ønsker å leie p-plass, hvor lenge må jeg minimum leie?
  Våre parkeringsavtaler gjelder normalt for minimum 3 måneder. Send oss en e-post på leieplass@onepark.no dersom du har spesielle forespørsler.

 • Jeg ønsker å leie p-plass i et anlegg som er fullt, kan jeg stå på venteliste?
  Ja, be om at vi setter deg på venteliste og vi tar kontakt så snart det blir ledig kapasitet. Dersom du ønsker å leie et annet sted i mellomtiden ordner vi det, og overfører avtalen når det blir ledig i det anlegget du helst ønsker å leie i.

 • Hvor mye koster det å leie en p-plass?
  Det er forskjellige priser på leie av plass i våre p-anlegg. Send en forespørsel til leieplass@onepark.no.

 • Hvor lang er oppsigelsestiden på parkeringsavtalen?
  Vi har normalt kvartalsvis oppsigelse, dvs. oppsigelse må skje skriftlig med minimum 1 måneds varsel før nytt kvartal. Oppsigelse skal skje skriftlig senest 28. februar for å få effekt fra 1. april samme år, 31. mai for å få effekt fra 1. juli samme år, 31. august for å få effekt fra 1. oktober samme år og 30. november for å få effekt fra 1. januar påfølgende år. Send oss en henvendelse på leieplass@onepark.no

 • Hva innebærer produktet Nattkort?
  Dette er et alternativ for dem som har behov for parkering alle hverdager fra 15-09, samt helger og helligdager. Send e-post til leieplass@onepark.no for bestilling.