Skriv i feltet under for å søke eller du kan klikke på ett av stikkordene nedenfor.

 • Hva må jeg passe på hvis jeg har flere kjøretøy?

  • Når man registrerer én bil er det denne som blir valgt for parkeringstillatelsen. Når man da legger inn én bil til endres ikke dette, og den første bilen blir liggende som eneste gyldige for tillatelsen. Dersom man vil bruke alle bilene må de gå til fanen «parkeringstillatelser» og velge «alle mine biler» fra rullegardinmenyen.
  • Ansatte kan endre hvilken bil som gjelder på sin tillatelse etter innkjøring, men endingen blir da gjeldende fra det tidspunktet endringen fant sted. Det vil si at om en ansatt kjører inn og står der i 6 timer med en annen bil enn den som er aktivert i tillatelsen, men endrer innkjørt bil til aktiv, så vil de 6 første timene bli parkering uten tillatelse (normalt takst) og resterende tid vil bli parkering på tillatelsen (fordelsparkering).
 • Hva gjør vi når det er flere brukere (ansatte på OSL) på et kjøretøy?

  • Det er ikke kjøretøyet som er utslagsgivende for ansattparkeringen, men den ansattes registering i portalen. Dersom det er to som deler samme kjøretøy, så vil de ansatte måtte sørge for at kjøretøyet er registrert på «seg selv» ved innkjøring.
 • Vi har ansattparkering ved Oslo lufthavn og er to som deler på flere kjøretøy, hva gjelder da?

  • Dersom man er to personer som veksler mellom kjøretøy seg i mellom og begge har kjøretøyene i sin profil må man administrere dette i sine parkeringstillatelser. Under fanen "Parkeringstillatelser" må man velge den bilen som tillatelsen skal gjelde for. Dette aktiverer denne bilen i den valgte parkeringstillatelsen. Den profilen som sist aktiverte bilen er den som blir belastet. Man kan aktivere bilen etter at den har kjørt inn på området også.
  • Ansatte kan endre hvilken bil som gjelder på sin tillatelse etter innkjøring, men endringen blir da gjeldende fra det tidspunktet endringen skjedde. Dvs at om en ansatt kjører inn og står der i 6 timer med en annen bil enn den som er aktivert i tillatelsen, men endrer innkjørt bil til aktiv, så vil de 6 første timene bli parkering uten tillatelse (normalt takst) og resterende tid vil bli parkering på tillatelsen (fordelsparkering).