Skriv i feltet under for å søke eller du kan klikke på ett av stikkordene nedenfor.

  • Hva skjer hvis det er endringer i profilen min hos ID-kontoret?

    • Onepark har satt i drift en SMS tjeneste som varsler deg som bruker at det har blitt gjort endringer i ditt ansettelsesforhold. Denne tjenesten "fanger opp" alle endringer som har blitt utført, for eksempel navnendring, telefon nr, arbeidsgiver, etc. Det er ikke nødvendigvis du som har meldt disse endringene til ID-kontoret, men det kan være en generell oppdatering som er gjennomført.
    • Hvis du mottar en slik SMS rett etter innkjøring, er det viktig at du snarest går inn på din Autopay profil (benytt link https://autopay.io/external/signup/avinor) og oppdaterer parkeringstillatelsen din. Frem til du endrer dette vil parkeringsavgiften være uten den rabatt som fordelsparkeringen gir deg.