Skriv i feltet under for å søke eller du kan klikke på ett av stikkordene nedenfor.

 • Av- og påstigningsfeltet ved avgangshallen Oslo lufthavn

  • Dette området reguleres ved hjelp av elektronisk skiltgjenkjenning (LPR). Opphold inntil 7 minutter er gratis. Oppholder man seg på området over 7 minutter og 0 sekunder vil det påløpe en kostnad på kr 70 pr. påbegynte 20 minutter beregnet fra innkjøringstidspunktet.
  • Informasjon vedr. dette finnes på skilter ved innkjøring til området, det finnes flere skilter inne på området samt det er informert om på begge automatene. Det står også informert at ved manglende betaling vil det tilsendes en faktura med fakturagebyr.
  • Det finnes to automater langs av- og påstigningssonen, der kan man evt. sjekke utestående beløp, er det kr 0 velger man knappen ‘Forlat’ før du kjører ut. Evt. påløpt kostnad for oppholdet vil ligge tilgjengelig for betaling på web i 48 timer etter utkjøring slik at man kan unngå faktura. Her kan du sjekke og betale.
  • Handikapforbundet har vært med under utarbeiding av løsningen og har godkjent denne.
  • Ordningen støttes også av politiet som sier at det er viktig at området blir bedre regulert og gir en mer hensiktsmessig regulering av området.
  • Har man behov for å stå lengre er det mer gunstig å benytte korttidsparkeringen på andre siden av veien.

  For ordens skyld kan det nevnes at Datatilsynet er kjent med løsningen og det er utviklet og driftes i henhold til retningslinjer fra tilsynet.