Skriv i feltet under for å søke eller du kan klikke på ett av stikkordene nedenfor.

 • Hvorfor må jeg registrere meg i portalen for ansattparkering?

  • Dette er måten å skaffe seg de parkeringsgodene ved å være ansatt på lufthavnen.
  • Rabatt på både arbeidsparkering og ferieparkering.
  • Det er gjennom portalen du som ansatt forteller parkeringssystemet hvilket kjøretøy som tilhører deg, slik at du får riktige rabatter på din parkering.
 • Kan en ansatt utvide tiden på 200 timer pr. mnd?

  • Nei, dessverre ikke.

  Hvorfor et tak på 200 timer?

  • Dette er besluttet basert på dagens parkeringsmønster til ansatte på lufthavnene. Merk at timeantallet kun relaterer seg til arbeidsparkering og ikke ferieparkering.
 • Hva gjør vi når det er flere brukere (ansatte på OSL) på et kjøretøy?

  • Det er ikke kjøretøyet som er utslagsgivende for ansattparkeringen, men den ansattes registering i portalen. Dersom det er to som deler samme kjøretøy, så vil de ansatte måtte sørge for at kjøretøyet er registrert på «seg selv» ved innkjøring.
 • Vi har ansattparkering ved Oslo lufthavn og er to som deler på flere kjøretøy, hva gjelder da?

  • Dersom man er to personer som veksler mellom kjøretøy seg i mellom og begge har kjøretøyene i sin profil må man administrere dette i sine parkeringstillatelser. Under fanen "Parkeringstillatelser" må man velge den bilen som tillatelsen skal gjelde for. Dette aktiverer denne bilen i den valgte parkeringstillatelsen. Den profilen som sist aktiverte bilen er den som blir belastet. Man kan aktivere bilen etter at den har kjørt inn på området også.
  • Ansatte kan endre hvilken bil som gjelder på sin tillatelse etter innkjøring, men endringen blir da gjeldende fra det tidspunktet endringen skjedde. Dvs at om en ansatt kjører inn og står der i 6 timer med en annen bil enn den som er aktivert i tillatelsen, men endrer innkjørt bil til aktiv, så vil de 6 første timene bli parkering uten tillatelse (normalt takst) og resterende tid vil bli parkering på tillatelsen (fordelsparkering).
 • Jeg er ansatt ved Oslo lufthavn og mitt betalingskort har blitt trukket for parkering for privat bil. Hvordan forhindrer jeg dette?

  • Du som ansatt må registrere deg i løsningen for å få ansattparkering. Gjøres ikke dette blir ikke ditt ansettelsesforhold knyttet til parkeringsteknikken, og du vil istedenfor bli fakturert for parkeringen på lik linje med reisende. Dette er hver enkelt sitt ansvar.
  • Dersom arbeidsgiver ikke har spesifisert at de vil motta faktura på vegne av ansattes parkering, så belastes parkeringsforbruket direkte på den ansattes kort.