Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss her:

Vanlige spørsmål fra ansatte av Avinors partnere på lufthavnen:

Hvilken operatører er det på lufthavnene og når starter lufthavnen på skiltgjenkjenning?

 • ONEPARK drifter parkeringen på Oslo Lufthavn fra 01.03.2019. Parkeringssystemet Autopay (ANPR) benyttes på de fleste områder.

Hvorfor må jeg registrere meg i portalen for ansattparkering?

 • Dette er måten å skaffe seg de parkeringsgodene ved å være ansatt på lufthavnen.
 • Rabatt på både arbeidsparkering og ferieparkering.
 • Det er gjennom portalen du som ansatt forteller parkeringssystemet hvilket kjøretøy som tilhører deg, slik at du får riktige rabatter på din parkering.

Hvor registrerer jeg meg?

 • Du registrerer deg på autopay.io med registreringslinken du skal ha mottatt på epost.

Hva skjer hvis det er endringer i profilen min hos ID-kontoret?

 • ONEPARK har satt i drift en SMS tjeneste som varsler deg som bruker at det har blitt gjort endringer i ditt ansettelsesforhold. Denne tjenesten "fanger opp" alle endringer som har blitt utført, for eksempel navnendring, telefon nr, arbeidsgiver, etc. Det er ikke nødvendigvis du som har meldt disse endringene til ID-kontoret, men det kan være en generell oppdatering som er gjennomført.
 • Hvis du mottar en slik SMS rett etter innkjøring, er det viktig at du snarest går inn på din Autopay profil (benytt link https://autopay.io/external/signup/avinor) og oppdaterer parkeringstillatelsen din. Frem til du endrer dette vil parkeringsavgiften være uten den rabatt som fordelsparkeringen gir deg.

Jeg bruker forskjellige biler til jobben. Kan jeg legge inn flere biler i systemet?

 • I Autopay kan du legge inn flere biler på din profil, men tilgangen til ansattparkeringen gjelder kun én bil per gang. Dersom du har flere biler registrert på din profil gjelder ansattparkeringen den bilen som først er inne på parkeringsområdet den gjeldende parkeringssesjonen. Du er selv ansvarlig for å sikre at riktig registreringsnummer ligger inne.

Kan en ansatt utvide tiden på 200 timer pr. mnd?

 • Nei, dessverre ikke.

Hvorfor et tak på 200 timer?

 • Dette er besluttet basert på dagens parkeringsmønster til ansatte på lufthavnene. Merk at timeantallet kun relaterer seg til arbeidsparkering og ikke ferieparkering.

Får jeg ta med meg timene jeg ikke bruker i en måned, over til neste måned

 • Det finnes ingen «rollover» på timer dessverre. Ny måned betyr nye 200 timer.

Timeantallet i min profil er feil.

 • Hvis vi har fått en utydelig lesing av bilskiltet ved utkjøring vil timebanken fortsette å telle frem til denne blir manuelt korrigert i baksystemet. Dette gjøres fortløpende, men noen ganger kan det ta litt lengre tid. Dette er årsaken til at timeantallet viser feil når timebanken sjekkes før vi har korrigert bilskiltet. Så snart dette er gjort oppdateres timebanken korrekt.

Hva gjør vi når det er flere brukere på et kjøretøy?

 • Det er ikke kjøretøyet som er utslagsgivende for ansattparkeringen, men den ansattes registering i portalen. Dersom det er to som deler samme kjøretøy, så vil de ansatte måtte sørge for at kjøretøyet er registrert på «seg selv» ved innkjøring.

Hva må jeg passe på hvis jeg har flere kjøretøy?

 • Når man registrerer én bil er det denne som blir valgt for parkeringstillatelsen. Når man da legger inn én bil til endres ikke dette, og den første bilen blir liggende som eneste gyldige for tillatelsen. Dersom man vil bruke alle bilene må de gå til fanen «parkeringstillatelser» og velge «alle mine biler» fra rullegardinmenyen.
 • Ansatte kan endre hvilken bil som gjelder på sin tillatelse etter innkjøring, men endingen blir da gjeldende fra det tidspunktet endringen fant sted. Det vil si at om en ansatt kjører inn og står der i 6 timer med en annen bil enn den som er aktivert i tillatelsen, men endrer innkjørt bil til aktiv, så vil de 6 første timene bli parkering uten tillatelse (normalt takst) og resterende tid vil bli parkering på tillatelsen (fordelsparkering).

Hva om vi er to som deler på flere kjøretøy?

 • Dersom man er to personer som veksler mellom kjøretøy seg i mellom og begge har kjøretøyene i sin profil må man administrere dette i sine parkeringstillatelser. Under fanen "Parkeringstillatelser" må man velge den bilen som tillatelsen skal gjelde for. Dette aktiverer denne bilen i den valgte parkeringstillatelsen. Den profilen som sist aktiverte bilen er den som blir belastet. Man kan aktivere bilen etter at den har kjørt inn på området også.
 • Ansatte kan endre hvilken bil som gjelder på sin tillatelse etter innkjøring, men endingen blir da gjeldene fra det tidspunktet endingen skjedde. Dvs at om en ansatt kjører inn og står der i 6 timer med en annen bil enn den som er aktivert i tillatelsen, men endrer innkjørt bil til aktiv, så vil de 6 første timene bli parkering uten tillatelse (normalt takst) og resterende tid vil bli parkering på tillatelsen (fordelsparkering).

Hva gjør jeg hvis jeg har to arbeidsgivere på lufthavnen?

 • Er du ansatt hos to arbeidsgivere på lufthavnen skal du også ha to ID-kort. Da vil du også kunne registrere deg med to ulike profiler i portalen, slik at parkeringsforbruket knyttes til riktig arbeidsgiver.

Mitt betalingskort har blitt trukket for parkering for privat bil. Hvordan forhindrer jeg dette?

 • Du som ansatt må registrere deg i løsningen for å få ansattparkering. Gjøres ikke dette blir ikke ditt ansettelsesforhold knyttet til parkeringsteknikken, og du vil istedenfor bli fakturert for parkeringen på lik linje med reisende.
 • Dersom arbeidsgiver ikke har spesifisert at de vil motta faktura på vegne av ansattes parkering, så belastes parkeringsforbruket direkte på den ansattes kort.

Må jeg legge inn betalingskort?

 • Nei, men det anbefales for å unngå faktura med fakturagebyr.

Hvordan blir disse opplysningene lagret på en forsvarlig måte?

 • Alle personlige opplysninger blir lagret i henhold til Datatilsynets retningslinjer. Nærmere beskrivelse av dette kan leses i brukervilkårene ved registeringsprosessen.

Hvordan holder jeg oversikt over antall brukte timer pr. måned?

 • Alle inn- og utkjøringer vil fremkomme i din profil. Du vil også alltid kunne se hvor mange timer som gjenstår av månedens kvote i oversikten på profilen.

Hva er bakgrunnen for prisene i løsningen?

 • Når det gjelder prising av parkeringsområdene for ansatte så er dette en prosess som har blir gjort på tvers av hele Avinor. Parkeringsprisene for ansatte er nå mer harmonisert og likebehandlet på tvers av de store flyplassene.
 • Metodikken bak prismodellen er at ansatte skal kunne parkere billigere på uteområder som er lengre unna terminalen, men jo høyere standard det er på parkeringsområdet (kriteriene er f.eks. nærhet til terminalen, inne/ute parkering, vedlikehold) jo høyere blir timesprisen. Det gjøres likevel oppmerksom på at timesprisen er sterkt rabattert uansett parkeringsområde, og det belastes i henhold til et faktisk forbruk.
 • Bakgrunnen for dette er at Avinor med den nye parkeringsteknologien åpner alle parkeringsområder, og da kan i prinsippet hvem som helst parkere hvor som helst.

Hva gjør vi når et parkeringsområde er fullt?

 • Alle parkeringsområdene er åpne og du som ansatt kan i prinsippet parkere hvor du vil, men ansatte må forholde seg til de prisene som gjelder for ansatte pr. parkeringsområde på den aktuelle lufthavnen. Dersom et parkeringsområde er fullt må du kjøre til neste ledige/foretrukne parkeringsområde.

Hvorfor tilbyr ikke Avinor gratis lading for ansatte?

 • Avinor mener ladestasjonene holder en høy kvalitet og at prisen for lading er lav. Dersom man ikke synes tilbudet er godt nok anbefales det å lade hjemme eller på hurtigladere på vei til eller fra jobb.

Kan jeg parkere på ladeplassen uten å lade?

 • Nei, ladeplassene er forbeholdt de som har behov for å lade. Elbiler kan også parkeres på andre parkeringsplasser.

Vanlige spørsmål om Autopay generelt:

Hvorfor har jeg fått faktura?

 • Hvis du ikke har betalt på en betalingsautomat eller på onepark.no innen 48timer vil du motta en faktura for parkering med fakturagebyr. Vi henter våre fakturaadresser fra motorvognregisteret, derfor sendes alle fakturaer til adressen kjøretøyet er registrert hos Statens vegvesen.
 • Spørsmål vedrørende betaling av faktura rettes til utsteder av faktura.

Jeg er registrert med betalingskort for automatisk trekk, men har fortsatt fått en faktura, hvorfor det?

 • Om du har mottatt en faktura så er det ved evt utgått kort, sperret kort eller bytte av bank. Dette kan du endre selv i profilen din. Selv om du har samme konto så er ingen kortnummer identiske med det forrige. Dette kan du sjekke på min profil og legge til et nytt kort for automatisk trekk. Min profil finner du på autopay.io
 • Hvis du har fått ny bil og ikke registrert denne vil du også motta en faktura

Hvorfor får jeg fakturagebyr?

 • Årsaken til at fakturaene kommer med et fakturagebyr er administrasjonskostnader. Fakturagebyr skal dekke administrasjon og utsending av faktura.

Jeg kjørte ikke bilen, men har mottatt faktura

 • Vi henter våre fakturaadresser fra motorvognregisteret, derfor sendes alle fakturaer til adressen kjøretøyet er registrert hos Statens vegvesen. Vi får heller ikke omadressert eller sendt ut en ny faktura til riktig person.

En annen grunn til at man får faktura kan være at man har stått lengre enn en eventuell gratis periode. Eksempelvis enkelte kjøpesentre opererer med 1 til 3 timer gratis parkering. Står man lengre tilkommer parkeringsavgift.

Ny bil, leiebil eller leasingbil?

 • Kunden er selv ansvarlig for å registrere ny bil eller leiebil på sin profil på autopay.io.

Jeg har solgt bilen og fått en ny

 • Hvis du har fått en ny bil kan du legge inn denne og eventuelt fjerne den gamle bilen på min profil på autopay.io

Leiebil for en dag, hva gjør jeg da?

 • Hvis du har leiebil for en dag må du legge inn denne og fjerne den når du ikke bruker den mer. Dette gjør du på min profil på autopay.io
 • Gjøre opp for seg på stedet for å unngå faktura til leasingselskap. Ekstra kostnader dekker kunde.

Automaten fungerte ikke, hvilke alternativer har jeg?

 • Benytte annen automat hvis mulig.
 • Det er mulig å betale på onepark.no innen 48timer etter utkjøring.
 • Du kan også betale med EasyPark appen. Denne må du starte før du forlater parkeringen og for riktig avdeling. Vær obs på at EasyPark har et påslag på 15%.
 • Siste mulighet er å vente på faktura.

Hvordan kan jeg unngå faktura?

 • Betale på betalingsautomaten før avreise.
 • Registrere deg med profil for automatisktrekk på autopay.io
 • Betale på onepark.no innen 48 timer
 • Starte parkering med EasyPark appen ved ankomst. Vær obs på at EasyPark har et påslag på 15%

Registreringsnummeret ble ikke registrert hos betalingsautomaten, hva gjør jeg?

 • Da kan du betale på onepark.no innen 48 timer.
 • Eventuelt vil du motta en faktura UTEN fakturagebyr.

Hvilke betalingskort kan jeg bruke på Autopay?

 • Per dags dato er det kun mulig å bruke Visa og MasterCard for betaling på Autopay.

Usikker på om jeg har registrert meg? (Jeg vet ikke om jeg har profil?)

 • Når du registrerte deg på betalingsautomaten fikk du tilsendt ett passord på SMS.
 • Hvis du ikke finner passordet eller ikke har mottatt ett passord går du til autopay.io
 • Her trykker du på «Glemt passord» og fyller inn epostadressen din. Trykk så på send passord. Du vil da få tilsendt ett nytt passord.
 • Dersom du ikke er registrert vil du ikke motta nytt passord.

Personvern

Samsvar med personopplysningsloven

ONEPARK er opptatt av å følge personvernreglene og har løpende dialog med myndighetene. Informasjon, skilting, internkontroll og sletterutiner er utformet i samarbeid med Datatilsynet. ONEPARKs personvernerklæring kan leses her: http://onepark.no/personvern-og-cookies

Innsyn i personopplysninger

Du har rett til innsyn i ONEPARKs behandling av dine personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 18, første ledd.

ONEPARK er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven.

Formålet med ONEPARKs behandling av dine personopplysninger er regnskap, fakturering og revisjon, betalingsverifiseringer, administrative og juridiske formål, statistikk og markedsføringsanalyse, systemtesting, vedlikehold og utvikling, kundeforskning og undersøkelser, samt å hjelpe oss i fremtidige relasjoner med deg. Hvis vi bruker informasjonen i forbindelse med statistikk eller markedsanalyse vil informasjonen din bli anonymisert.

ONEPARK kan behandle følgende typer av personopplysninger: Navn, adresse, mobilnummer, epostadresse, kjøpshistorikk, kjennemerke for kjøretøy og videoopptak. Den konkrete behandlingen vil bero på om du er medlem av kundeklubb, oppgjørsform og hvilket p-hus som er besøkt. ONEPARK kan koble personopplysninger til informasjon fra offentlig tilgjengelige registre.

ONEPARK kan bruke underleverandører i Norge eller utlandet for å håndtere de personopplysninger som samles inn. ONEPARK forsikrer seg om at hensiktsmessige kontraktsmessige sikringstiltak i henhold til personopplysningen er på plass. ONEPARK bruker Nets som underleverandør for gjennomføring av transaksjoner. Nets er ansvarlig for lagring av kortnummer. ONEPARK kan bli pålagt å utlevere informasjon til andre i henhold til lov.

ONEPARK forstår hvor viktig sikkerhet er for våre kunder. Alle personopplysninger blir lagret i et sikkert miljø. ONEPARK verken selger eller leier ut personopplysninger til noen tredjepart.

Fant du ikke det du lette etter? Kontakt oss her.

Øvrig informasjon:

Nasjonale parkeringsregler, Parkeringstilsynet, Parkeringsforskriften