Under er oversikt over timespris på de ulike områdene med den nye rabattordningen.

Alle ansatte på Oslo lufthavn som ønsker å benytte ansattparkering må registrere profil i Autopay. Løsningen legger til rette for at alle med gyldig ID-kort kan parkere med rabatterte satser for fastasatte timekvoter pr. måned på utvalgte områder. Sjekk med din arbeidsgivers parkeringspolicy for informasjon om timekvote og betalingsansvar.

Dersom din arbeidsgiver dekker parkeringen for deg som ansatt skal dette være avtalt mellom din arbeidsgiver og Onepark.

Priser per område
OmrådeRabattsatsTimepris innenfor kvoten
Timepris utover kvoten
KorttidForbeholdt reisende
P1025%kr 15,90kr 21,10
P1180%kr 6,05kr 21,10
P1Forbeholdt reisende
P2Forbeholdt reisende


P470%kr 3,20kr 10,60
P5Forbeholdt reisende
P6Forbeholdt reisende
P4460%kr 4,25kr 10,60
P4560%kr 4,25kr 10,60
P2170%kr 6,35kr 21,10
P2370%kr 6,35kr 21,10

Prisene baserer seg på gjeldende døgnpris delt på 24 timer. Ansattparkering belastes pr. parkerte minutt.

Oppdatert 09.05.23