Ansatte i Avinor eller et selskap definert som Avinor-partner, og som aksepterer gjeldende parkeringsbetingelser, har rett til rabattert parkering på Avinor sine lufthavner operert av ONEPARK. Den angitte retten til ansattparkering er opparbeidet gjennom en avtale med din arbeidsgiver. Rett til ansattparkering forutsetter at den enkelte har gyldig Avinor ID-kort.

Opprettelse av brukerprofil

Brukerprofil opprettes på https://autopay.io/external/signup/avinor. Dette kan alle med gyldig ID kort på Oslo lufthavn gjøre.

Hvis arbeidsgiver skal betale hele eller deler av din parkering vil de få en tilgang til systemet slik at de kan registrere dette. Arbeidsgiver vil da motta faktura. Dersom arbeidsgiver ikke registrerer dette vil du som sluttbruker selv være ansvarlig for betaling av parkeringen.

En opprettelse av brukerprofil forutsetter at du aksepterer følgende:

 • Du har lest og forstått gjeldende regler og betingelser knyttet til Avinor ansattparkeringsprogrammet.
 • Du har gitt samtykke til bruk av persondata til angitt formål

Priser og rabatt

Ansattparkeringen ved Avinors lufthavner gir rett til rabattert parkering for et avtalt antall timer per måned relatert til ditt arbeidsforhold. Månedlig timeantall er regulert i avtalen mellom din arbeidsgiver og Avinor.

Følgende vilkår gjelder for arbeidsrelatert ansattparkering:

 • En måned defineres som kalendermåned.
 • Rabattnivå settes individuelt for hvert parkeringsområde.
 • Ubrukte timer kan ikke overføres til senere måneder eller til andre ansatte.
 • Ved innkjøring i en måned og ut i neste måned trekkes du av timekvoten for de respektive måneder.

Dersom du i en måned overskrider antall timer til disposisjon, blir du belastet med pris før rabatt som tilsvarer døgntakst delt på 24. Det er ikke mulig å kombinere ulike rabattsatser innenfor samme parkering.

For ferie- og fritidsparkering gjelder følgende regler.

 • Parkering i forbindelse med ferie og fritid skal bookes i Avinors bookingløsning
 • Det gjelder egne rabatter for ferie- og fritidsparkering uavhengig av rabatter i ansattparkeringsordningen

Øvrige vilkår

 • Det er brukers ansvar å påse at riktig registreringsnummer er oppdatert i profilen før utkjøring. Dersom dette ikke blir gjort, bortfaller retten til ansattparkering for gjeldende parkering. Eier av kjøretøyet blir i slike tilfeller belastet med ordinær tariff for parkeringsområde.
 • ONEPARK er ikke ansvarlig for å tilbakebetale eller å kreditere fakturaer som følge av feil registrering.
 • Avinor sitt ansattparkeringsprogram gir ONEPARK rett til å belaste registrert betalingskort eller fakturere eier av benyttet kjøretøy med de til enhver tids gjeldende priser / betingelser.
 • Parkeringsområdene som benyttes til ansattparkering er P11, P21, P23, P44 og P45.

Har du ikke mottatt ID kort?

Ansattparkering forutsetter som hovedregel at du har gyldig Avinor ID-kort. Hvis det er søkt ID kontoret om ID kort, vil du i inntil 30 dager etter innsendelse av søknad få samme vilkår / priser som øvrige med ID kort.

Oppsigelse

Hvis du ikke lenger ønsker å være en del av Avinor sitt ansattparkeringsprogram, kan du slette din ansattparkering / profil.

Bruk av persondata

ONEPARK vil sammen med Avinor kunne benytte opplysninger knyttet til din profil og bruksmønster for å kunne levere tjenester avtalt med din arbeidsgiver. Alle opplysninger vil behandles i tråd med gjeldende regler for personvern. I forbindelse med etablering av et kundeforhold med ONEPARK vil du bli bedt om å gi en samtykkeerklæring for bruk av persondata til dette formålet.

Samtykkeerklæring ifm. Avinors ansattparkering

Personvern – Utveksling av personopplysninger med arbeidsgiver

Avtalen som gir grunnlag for ansattparkering ved Avinors lufthavner er inngått med den enkelte brukers arbeidsgiver. Personopplysninger vil kunne bli utvekslet med den enkeltes arbeidsgiver for å følge opp vilkår som er satt i avtalen med arbeidsgiver, og som gir brukeren adgang til ansattparkering ved Avinors lufthavner.

Alle registrerte personopplysninger vil kunne bli utvekslet med arbeidsgiver, blant annet;

 • navn, telefonnummer, samt andre registrerte opplysninger som normalt sett registreres i Avinors ID-kortsystem
 • kjøretøyet(ene)s registreringsnummer
 • opplysninger om tidspunktet for parkeringen, varigheten av parkeringen, plassering og pris parkeringshistorikk

Utover dette gjelder personvernerklæringen til ONEPARK og Autopay.

Ved sletting av profil for ansattparkering vil saldo på tilgjengelige timer beholdes til utgangen av måneden i tilfeller av feilsletting.