Vegbeskrivelse

Adresse

1 Holbergsgate

0166 Oslo kommune

Korttidsparkering med 18 biloppstillingsplasser.

Mot avgift alle dager hele døgnet. Betales til automat eller EasyPark på kode 8364

Priser

Makspris pr døgn kr 180,-

  • Per påbegynte 30 minutter

    • Alle dager hele døgnet 24 kr