Vegbeskrivelse

Adresse

9 Dovregata

0170 Oslo kommune

Onepark logoikon

Korttidsparkering med 9 biloppstillingsplasser.

EasyPark-takstgruppe: 8369

Priser

Mot avgift alle dager kl. 00-24.

  • Mot avgift alle dager kl. 00-24

    • Pr. påbegynte 30 minutter 32 kr
    • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer 200 kr