Vegbeskrivelse

Adresse

9 Dovregata

0170 Oslo kommune

Korttidsparkering med 9 biloppstillingsplasser.

Mot avgift alle dager hele døgnet. Betales til automat eller EasyPark på kode 8369

Priser

Makspris pr døgn kr 200,-

  • Per påbegynte 30 minutter

    • Alle dager hele døgnet 24 kr