Vegbeskrivelse

Adresse

106 Hallagerbakken, Søndre Nordstrand

1256 Oslo kommune