Vegbeskrivelse

Adresse

Carl Lundgrens Vei, Lilleaker

0284 Oslo

Mot avgift alle dager kl 00-24. Betaling på automat med synlig lapp i ruten eller betaling via EasyPark.

EasyPark-kode 8450

Priser

EasyPark 8450. Avgiftsparkering gjelder også HC.

  • Alle dager kl 00:00 - 24:00

    • Pr time 35 kr
    • Makspris pr parkering pr døgn 120 kr