Vegbeskrivelse

Adresse

10 Velkomstvegen

2420 Trysil

52200233645 a6d0080998 k Trysil

Autopay

Her er det installert Autopay - automatisk lesing av registreringsnummer for en mest mulig sømløs parkering. Ta den tiden du trenger uten å måtte tenke på når parkeringen utløper. Kameraer leser registreringsnummeret ditt ved ankomst og utkjøring, og parkeringen avsluttes automatisk.Autopay has been installed here - automatic number plate recognition for the most seamless parking possible. Take the time you need without having to think about when the parking expires. Cameras read your registration number on arrival and departure, and parking ends automatically.

GRATIS PARKERING MED SKISTAR ALL WINTER OG SKISTAR ALL YEAR
FREE PARKING WITH SKISTAR ALL WINTER AND SKISTAR ALL YEAR

I sesongkortet SkiStar All Winter og SkiStar All Year inngår gratis parkering på våre utendørs parkeringsplasser*. P1, P2, P3, P8 og P9. Les mer.
The SkiStar All Winter and SkiStar All Year season ticket includes free parking in our outdoor car parks*. P1, P2, P3, P8 and P9. Read more.

*Innehaver av SkiStar All Year og SkiStar All Winter betaler etter gjeldende satser og følger generelle parkeringsbestemmelser på kortidsparkeringen og av-/pålastingssonene.
*Owners of SkiStar All Year and SkiStar All Winter pay according to the current rates and follow general parking regulations in the short-term parking and unloading/loading zones.

*Ved parkering i P-hus betaler SkiStar All Winter og SkiStar All Year etter gjeldende takster.
*When parking in a car park, SkiStar All Winter and SkiStar All Year pay according to current rates.

Mer informasjon / More information

Her finner du mer informasjon og kart over parkeringen.
Here you will find more information and a map of the car park.

EasyPark-takstgruppe
P4, P5, P6 samt Skistar Lodge Trysil: 3753
Øvrige områder/other areas: 3776

Betalingsløsninger / Multiple choices of payment

 1. Betal med kort på automat før avreise – her må du skrive inn reg.nr. på kjøretøyet ditt. Trykk "Betal og husk meg" så slipper du å benytte automaten ved neste besøk.
  Payment at the kiosk - You must enter license plate number.
 2. Betale på nett innen 48 timer ved å klikke her.
  Pay at autopay.io within 48 hours to avoid being invoiced.
 3. Automatisk trekk på kredittkort. Registrer deg her.
  Register your credit card at autopay.io for future automatic payment.
 4. Ettersendt, fakturagebyr tilkommer.
  Drive off without doing anything - invoice will be sent to the owner of vehicle, with additional fee.
 5. Betale med app. Autopay eller EasyPark (serviceavgift til EasyPark tilkommer).
  Use app, Autopay or EasyPark code. Parking session stops automatically on departure.

Utenlandske kjøretøy:
For kjøretøy med registreringsnummer fra land utenfor Skandinavia gis det ikke anledning til å få tilsendt faktura. Disse kjøretøyene må benytte seg av en av de andre betalingsalternativene. Ikke betalt parkering vil føre til innkreving av avgift.

Foreign vehicles:
Vehicles with license plates registered outside of Norway (except Scandinavian countries) do not have the option of receiving an invoice. These vehicles must use one of the other payment alternatives. Failure to pay for parking will result in collection through other channels.

Priser

Mot avgift alle dager kl. 00-24

 • P1-P3 ute (ved T4 og T6 heisene)

  • Pr. påbegynte time, kl. 09-17 20 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer. Høysesong 01.12-30.04 samt 15.06-30.09 95 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer. Lavsesong 01.05-14.06 samt 01.10-30.11 55 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil
 • P4 Radisson BLU Resort ute

  • 2 timer gratis 0 kr
  • Deretter pr. påbegynte time, kl. 09-17 20 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer. Høysesong 01.12-30.04 samt 15.06-30.09 95 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer. Lavsesong 01.05-14.06 samt 01.10-30.11 55 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil
 • P4 Radisson BLU Resort, garasjer under hotellet

  • Pr. påbegynte time, kl. 00-24 30 kr
  • Makspris pr. 24 timer (med ubegrenset inn og utkjøringer) 150 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil
 • P5 garasje

  • Pr. påbegynte time 30 kr
  • Makspris pr. 24 timer (med ubegrenset inn og utkjøringer) 150 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil
 • P6 ute

  • 1 time gratis, kl. 07-17 0 kr
  • Deretter pr. påbegynte time, kl. 07-17 20 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer. Høysesong 01.12-30.04 samt 15.06-30.09 95 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer. Lavsesong 01.05-14.06 samt 01.10-30.11 55 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil
 • P7 ute

  • 2 timer gratis, kl. 09-17 0 kr
  • Deretter pr. påbegynte time 20 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer. Høysesong 01.12-30.04 samt 15.06-30.09 95 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer. Lavsesong 01.05-14.06 samt 01.10-30.11 55 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil
 • P8 ute

  • Pr. påbegynte time, kl. 09-17 20 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer. Høysesong 01.12-30.04 samt 15.06-30.09 95 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer. Lavsesong 01.05-14.06 samt 01.10-30.11 55 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil
 • P9 ute

  • Pr. påbegynte time, kl. 09-17 20 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer. Høysesong 01.12-30.04 samt 15.06-30.09 95 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer. Lavsesong 01.05-14.06 samt 01.10-30.11 55 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil
 • P20 ute

  • Gratis vinterparkering fra 01.11-30.04 0 kr
  • Ellers mot avgift pr. påbegynte time, kl. 09-17 20 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer. 55 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil
 • SkiStar Lodge Trysil

  • Pr. påbegynte time 30 kr
  • Makspris pr. 24 timer (med ubegrenset inn og utkjøringer) 150 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil