• Elbil

 • HC-parkering

Vegbeskrivelse

Adresse

110 Skiheisvegen

3560 Hemsedal kommune

180411 OM hemsedal skikjoring 46 min

Autopay - skiltgjenkjenning

Her er det installert Autopay - automatisk lesing av registreringsnummer for en mest mulig sømløs parkering. Ta den tiden du trenger uten å måtte tenke på når parkeringen utløper. Kameraer leser registreringsnummeret ditt ved ankomst og utkjøring, og parkeringen avsluttes automatisk.
Autopay has been installed here - automatic number plate recognition for the most seamless parking possible. Take the time you need without having to think about when the parking expires. Cameras read your registration number on arrival and departure, and parking ends automatically.

Innehaver av SkiStar All (inkludert SkiStar All Summer, SkiStar All Winter > 21 Dager og SkiStar All Year Abonnement) parkerer gratis på uteplasser. Unntak er kortidssparkering og av- og påstigningssone der betaling gjelder for alle etter gjeldende takster, inkludert innehaver av SkiStar All.
Holders of SkiStar All (including SkiStar All Summer, SkiStar All Winter > 21 Days and SkiStar All Year Subscription) park free of charge in outdoor spaces. Exceptions are short-term parking and the drop-off and pick-up zone where payment applies to everyone according to the current rates, including holders of SkiStar All.

Områder / Parking areas

P2, P3 og P6: Gratis for alle. Free for all.
P1, P4 og P5: Parkering mot avgift alle dager kl. 9-17. Gratis for innehaver av SkiStar All. Parking for a fee every day at 9-17. Free for owners of SkiStar All.
P1a: 15 minutter gratis for alle. Parkering mot avgift alle dager kl. 9-17 inkludert innehaver av Skistar All. 15 minutes free for everyone. Parking for a fee every day at 9-17 including holder of Skistar All.
P7 og P8: 2 timer gratis for alle. Parkering mot avgift alle dager kl. 9-17 inkludert innehaver av Skistar All. 2 hours free for everyone. Parking for a fee every day at 9-17 including holder of Skistar All.
P9, P10 og P11: Mot avgift alle dager kl. 00-24 inkludert innehaver av SkiStar All. For a fee all days at 00-24 including holder of SkiStar All.

EasyPark-takstgruppe: 3725 (med undervalg for p-områdene). EasyPark tariff group: 3725 (with sub-selection for the parking areas).

Mer informasjon / More information

Her finner du mer informasjon og kart over parkeringen. Here you will find more information and a map of the car park.

Betalingsløsninger / Multiple choices of payment

 1. Betal med kort på automat før avreise – her må du skrive inn reg.nr. på kjøretøyet ditt. Trykk "Betal og husk meg" så slipper du å benytte automaten ved neste besøk.
  Payment at the kiosk - You must enter license plate number.
 2. Betale på nett innen 48 timer ved å klikke her.
  Pay at autopay.io within 48 hours to avoid being invoiced.
 3. Automatisk trekk på kredittkort. Registrer deg her.
  Register your credit card at autopay.io for future automatic payment.
 4. Ettersendt, fakturagebyr tilkommer.
  Drive off without doing anything - invoice will be sent to the owner of vehicle, with additional fee.
 5. Betale med app. Autopay eller EasyPark, serviceavgift til EasyPark kommer i tillegg.
  Use app, Autopay or EasyPark code. Parking session stops automatically on departure.

Utenlandske kjøretøy:
For kjøretøy med registreringsnummer fra land utenfor Skandinavia gis det ikke anledning til å få tilsendt faktura. Disse kjøretøyene må benytte seg av en av de andre betalingsalternativene. Ikke betalt parkering vil føre til innkreving av avgift.

Foreign vehicles:
Vehicles with license plates registered outside of Norway (except Scandinavian countries) do not have the option of receiving an invoice. These vehicles must use one of the other payment alternatives. Failure to pay for parking will result in collection through other channels.

Priser

P2, P3 og P6 er gratis. P1, P1a, P4, P5, P7 og P8 mot avgift alle dager kl. 09-17. P9, P10 og P11 mot avgift alle dager kl. 00-24.

 • P1, P4 og P5 (ute), Høysesong 01.12-30.04 samt 15.06-30.09

  • Pr. påbegynte time 20 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer 95 kr
  • Gratis for innehaver av SkiStar All. 0 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil
 • P1, P4 og P5 (ute), Lavsesong 01.05-14.06 samt 01.10-30.11

  • Pr. påbegynte time 20 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer 55 kr
  • Gratis for innehaver av SkiStar All. 0 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil
 • P2 - ute

  • Gratis 0 kr
 • P3 - ute

  • Gratis 0 kr
 • P1a - drop-off/rundkjøring (betaling også for de med SkiStar All)

  • 15 minutter gratis 0 kr
  • Deretter pr. påbegynte time 50 kr
 • P6 - ute

  • Gratis 0 kr
 • P7 og P8 - Korttid/av- og påstigning ute, Høysesong 01.12-30.04 (betaling også for de med SkiStar All)

  • 2 timer gratis 0 kr
  • Deretter pr. påbegynte time 100 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil
 • P7 og P8 - Korttid/av- og påstigning ute, Lavsesong 01.05-30.11 (betaling også for de med SkiStar All)

  • 2 timer gratis 0 kr
  • Deretter pr. påbegynte time 20 kr
  • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer 55 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil
 • P9, P10 og P11 (garasjer). (Betaling også for de med SkiStar All)

  • Pr. påbegynte time 30 kr
  • Makspris pr. døgn i samme p-sone 150 kr
  • Makspris pr. uke i samme p-sone 600 kr

  Betalingsløsning

  Autopay Kort Mobil