Bærekraft Opn Smal

Miljø og bærekraft

Bærekraft

Kloden er i ubalanse. Havene forurenses av plast og kjemikalier, og klimaet endrer seg. På klimatoppmøtet i Paris i 2015 satt verdens ledere sammen for å bli enige om hvordan en skal redusere utslipp av klimagasser for å hindre at kloden sakte men sikkert blir ubeboelig.

Den globale avtalen er at innen 2030 skal vi redusere klimapåvirkningen med 40%. Transportsektoren vil være en viktig aktør for å nå dette målet, og i ONEPARK mener vi parkeringsbransjen har et særskilt ansvar for å være en positiv pådriver.

Nye teknologier, nye transportmønstre og nye tenkemåter er allerede i full utvikling. Parallellt forventer vi at myndighetene vil stille strengere krav og reguleringer til vår bransje i årene som kommer. Vi tar for gitt at anbudsprosesser i enda større grad vil stille klima- og miljøkrav, og vi ønsker det velkommen.

 

ONEPARK har følgende visjon:

 

ONEPARK skal bidra til en positiv bærekraftig utvikling i samfunnet, og bli den foretrukne parkeringsoperatør

-     Fordi vi jobber for å minimere belastningen på miljø og klima

-     Fordi vi jobber for å ivareta våre kunders optimale parkeringsbehov

-     Fordi vi jobber langsiktig for å skape målbare resultater for våre samarbeidspartnere og eiere

 

Denne visjonen forplikter oss. Vi er en bedrift som tar samfunnsansvar, og vi vet det innebærer å sette handling foran ord. Effektiv og bærekraftig drift som ivaretar miljø, natur og menneskers helse vil gi såvel samfunnsmessige som økonomiske resultater.

 

I årene som kommer vil vi sette spesielt fokus på en rekke områder.

  • Vi bruker kun fornybar energi med opprinnelsesgarantier
  • Vi jobber etter ISO-14001 og 9001-standard
  • Vi minimerer bruk av vann og kjemikalier, og tilstreber å generere minst mulig avfall
  • Vi vurderer kontinuerlig teknologier og løsninger som bidrar til å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensing

 

Vi vet at dette vil møte både markedets forventninger og myndighetenes krav - og vi er stolte av prosessene vi gjennomfører. Vi ser fram til å kommunisere mer rundt dette i tiden framover. Vårt håp er at våre aktiviteter vil inspirere både konkurrenter og samarbeidspartnere.