Som ansatt må du opprette en profil i Autopay og registrere fordelsparkering

Onepark tar over driften av parkering på Avinors C-, D- og E-lufthavner. Som ansatt vil den eneste endringen være at du må overføre din parkeringstillatelse fra APCOA til ONEPARK. Dersom du ikke har gjort dette innen 1. oktober (D- og E-lufthavner) og 1. juni (C-lufthavner) vil du bli fakturert til ordinære kortidstakster.

Du må opprette Autopay-profil og registrere fordelsparkering

Autopay er i dag integrert med Avinors IDCardService system via et API. Dette gir ansatte hos Avinor tilgang til parkeringsprodukter til redusert pris.

Opprett en profil via https://autopay.io, alternativt bruke tidligere opprettet profil. Deretter må du registrere fordelsparkering, og det gjør du her: https://autopay.io/external/signup/avinor

Arbeidsgiver som ønsker å faktureres for ansattes parkering må kontakte oss på lufthavn@onepark.no for opprettelse av avtale.

Her finner du e-læring og brukerveiledning


Kontaktinfo
Har du spørsmål kan du kontakte Onepark:
E-post: lufthavn@onepark.no
Telefon: 64 81 19 80 (døgnbemannet)