Klage på kontrollsanksjon

Dersom du har mottatt en kontrollsanksjon fra oss som du mener er feil, vennligst send mail til kontrollsanksjoner@finans2.no

Dette må være oppgitt i eposten:

  • Kontrollsanksjonsnummer:
  • Bilens registreringsnummer: "Kjennemerke"


Klager vil ikke få medhold hvis:

  • Billetten ikke lå synlig i vinduet
  • Kjøretøyet stod lenger enn det var betalt for