Klage på kontrollsanksjon

Her finner du informasjon om hvor man skal henvende seg dersom man har mottatt kontrollsanksjon man mener er feil.


Håndheving og kontrollvirksomhet for ONEPARK for Oslo og Omegn utføres av Norkontroll AS .

Mer informasjon om Norkontroll: https://nor-kontroll.no/

For Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen håndhever ONEPARK.

Klager på kontrollsanksjoner må gjøres skriftlig. Benytt linken nedenfor for å komme til klageskjema.

Vennligst ha kontrollsanksjonsnummer/ileggelsesnummer og kjøretøyets registreringsnummer tilgjengelig.

Link til klageskjema:  Klageskjema   

 Klager vil ikke få medhold dersom:

·        Ikke synlig billett eller parkeringstillatelse

·        Skjev parkering eller parkering utenfor oppmerkede felter

·        Utløp billett eller overskridelse av maks parkeringstid

·        Det er betalt for feil takstsone

·        Det er betalt for feil kjøretøy

 

Klagefristen er tre uker fra ileggelsesdato av kontrollsanksjonen, jfr. Parkeringsforskriften §44 (3). Alle innsendte klager innenfor tidsfristen vil bli behandlet og svar kan forventes innen tre uker fra innsendelse.

Spørsmål knyttet til betaling av kontrollsanksjoner kan rettes til:

E-post: kundesenter@finans2.no
Telefon: 37 00 59 38