Klage på kontrollsanksjon

Her finner du informasjon om hvor man skal henvende seg dersom man har mottatt kontrollsanksjon man mener er feil.


Håndheving og kontrollvirksomhet for ONEPARK for Oslo og Omegn utføres av Norkontroll AS .

Mer informasjon om Norkontroll: https://nor-kontroll.no/

For Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen håndhever ONEPARK.

Dersom du har mottatt en kontrollsanksjon fra oss som du mener er feil, vennligst send mail til kontrollsanksjoner@finans2.no

Dette må være oppgitt i eposten:

  • Kontrollsanksjonsnummer:
  • Bilens registreringsnummer: "Kjennemerke"


Klager vil ikke få medhold hvis:

  • Billetten ikke lå synlig i vinduet
  • Kjøretøyet stod lenger enn det var betalt for