Paleet Fasade

Dynamisk prising på parkering

ONEPARK tester minuttpriser på enkelte parkeringshus. Først ut er Paleet P-hus i Oslo sentrum og Kinogarasjen i Drammen sentrum. Prisene vil være dynamiske.

Nordmenn har i det siste blitt kjent med pris per minutt på ulike tjenester. Eksempler på dette kan være elektriske sparkesykler eller lading av elektriske kjøretøy på ladestasjoner. Nå kommer det også til parkering.

Rettferdig prising

Paleet P-hus i Oslo og Kinogarasjen i Drammen er først ute i et pilotprosjekt med dynamisk prising. ONEPARK vil teste priser per minutt for å se om dette er mer forutsigbart for kunden enn dagens modell som ofte baserer seg på pris per påbegynte time eller halvtime. Den store fordelen med pris per minutt er at du betaler kun for den tiden du faktisk står parkert. Dette mener vi er en mer rettferdig prismodell for kunden.

Dynamisk prising

Det dynamiske elementet består i at prisene kan variere noe. I Paleet P-hus er spennet mellom kr 0,70 og kr 1,50. Det vil være billigst å parkere de dagene og på de tidspunktene det er minst trafikk. Før var prisen på Kr 35,- per påbegynte 30 minutter. Kinogarasjen i Drammen går fra kr 18,- per påbegynte halvtime til priser fra kr 0,40 til kr 0,80.
Som oftest vil man ikke stå kun de timene minuttprisen er høyest og gjennomsnittet vil ikke oppleve høyere timespris. Snarere tvert om. Gjennomsnittlig timespris vil i de fleste tilfeller være lavere enn med dagens priser. Dette vil være tilfelle da det under en parkering vil kunne være flere ulike minuttpriser som er gjeldende. Med andre ord vil Paleet P-hus fortsatt være det billigste valget i Kvadraturen når det gjelder store kommersielle P-hus. Gjennomsnittet per time i "nabolaget" er Kr 90,- pr time - dvs Kr 1,50 pr minutt.