Vegbeskrivelse

Adresse

61 Hundersetervegen

2636 Oppland

Hafjell har avgiftsbelagt vei som driftes uten bom - men med Autopay. Det vil si at bilskiltet leses med kamera ved passering.

Alle biler betaler for passering.

Vi har ulike betalingsløsninger

  1. Betale på nett innen 48 timer ved å klikke her.
  2. Automatisk trekk på kredittkort. Registrer deg her.
  3. Faktura i posten for passering + fakturagebyr

Utenlandske kjøretøy:

For kjøretøy med registreringsnummer fra land utenfor Skandinavia gis det ikke anledning til å få tilsendt faktura. Disse kjøretøyene må benytte seg av en av de andre betalingsalternativene.

Ikke betalt parkering vil føre til innkreving av avgift.

Priser

  • Passeringsavgift

    • Passering 30 kr

    Betalingsløsning

    Autopay Kort