Hafjell

Bommene er borte fra Hundersetervegen/Nysetervegen på Hafjell og veien opp til Hafjell driftes med AUTOPAY- kamera leser automatisk registreringsskilt ved passering

Hafjell har avgiftsbelagt vei som driftes uten bom - men med AUTOPAY. Det vil si at bilskiltet leses med kamera ved passering. 

Alle biler betaler for passering. Man har følgende betalingsalternativer: 

1) Betale på nett innen 48 timer ved å trykke på lenken.

    Jeg vil betale innen 48 timer 

2) Automatisk trekk på registrert profil med kredittkort. Registrer deg HER           

3) Betal på betalingsautomat etter passering*

4) Faktura i posten for passering + fakturagebyr

*Enkelte skilt kan bli sendt til manuell behandling på grunn av værmessige forhold eller skadet skilt mv. Disse vil bli lagt inn manuelt opptil en time etter passering og vil derfor ikke være synlig på p-automat umiddelbart etter passering. Det kan derfor være hensiktsmessig å avvente noe tid etter passering før man leter opp skiltet på www.autopay.io for å betale passeringstaksten.I de tilfellene registreringsskiltet ikke dukker opp ved inntasting av skiltnummer på p-automaten, og man ikke betaler på nett innen 48 timer etter passering, vil eier av kjøretøy få tilsendt faktura for passering uten fakturagebyr.