Autopay-app

Group 253

Lading av Elbil på Android

Du kan starte lading av elbil direkte fra nettleseren. Under følger instruksjoner på hvordan du starter lading.

1. Gå til https://autopay.io/ev-charging/

Dersom du ikke har en bruker på autopay.io, må du opprette dette og legge inn ditt betalingskort.

2. Skriv inn Charger ID, som du finner på ladeboksen:

3. Trykk på Start lading.