Tjuvholmen P hus Selvaag Eiendom Onepark 15

Nå får stadig flere plasser priser tilpasset etterspørselen, slik vi blant annet kjenner fra både flyreiser, hoteller og i bompengeringer.

Uavhengig av om en parkeringsplass er helt full eller tom, har prisen for å parkere der vært lik. Det går stadig flere eiendomsbesittere bort fra.

– Prisen på en parkeringsplass styres, på samme måte som et hotellrom, av tilbud og etterspørsel. Jo flere som ønsker å parkere på ditt område, jo høyere pris kan du ta. Men, det varierer ut fra sesong, ukedag eller tid på døgnet. Det gjør stadig flere aktører noe med, for å øke inntjeningen på sitt anlegg, sier administrerende direktør i Onepark.

Dynamisk prising
Onepark har i lang tid arbeidet med videreutvikling av sitt prisstyringssystem for parkeringsanlegg, som gjør at prisene kan settes ut fra etterspørselen. Selskapets største kunde på dette er Avinor. På Oslo lufthavn har de innført dynamisk prising på parkeringsområdene. Det betyr at de første som bestiller parkeringsplass, får en bedre pris enn de som bestiller rett før de skal reise. I lavsesong for flyreiser, er prisene satt lavere, enn når alle skal ut og reise.

Store variasjoner
– Mange tenker nok at Oslo lufthavn er spesielle, fordi de har store variasjoner, men alle parkeringsanlegg har store variasjoner. Det er sjelden like mange biler i et anlegg i bysentrum på natt til tirsdag, som midt på dagen på lørdag. Å være konkurransedyktig på pris hele døgnet og hele uken, og ta seg ekstra betalt når etterspørselen er størst – eller konkurransen er lav, er forretningsmessig smart, sier Nymoen. Derfor har flere eiendomsbesittere tilpasset prisene etter belegget. I noen anlegg følger prisene variasjonen i historisk parkeringsbelegg, i andre varierer prisene med faktisk beleggsandel.

Ingen faste plasser
I mange anlegg er det også mulig med langtidsleie av plass. Leietakerne har garanti for plass, men ikke en fast plass. Det gjør at flere plasser kan fylles opp, sammenliknet med da langtidsleietakerne hadde faste plasser.

Først med kamerateknologi
Prising, kombinert med markedsinnsikt, atferdsdata og effektive systemer, gjør at Onepark kan øke inntektsgrunnlaget for alle sine kunder. Utgangspunktet for det ble lagt da selskapet ble etablert i 2012 av det familieeide selskapet Indigo Management. Familien hadde allerede bygget opp Europark til landets største parkeringsaktør, før selskapet ble solgt. Da Onepark ble etablert, var ideen å ha et selskap som brukte kamerateknologi for å registrere og kontrollere dem som parkerte, og der disse dataene var integrert med betalingssystemet. Onepark fikk ansvaret for driften, mens søsterselskapet Autopay tok seg av teknologi- og programvareplattformen.

Sentrum P hus Onepark 1121 02 low

FORTJENESTE: Prising, kombinert med markedsinnsikt, atferdsdata og effektive systemer, gjør at Onepark kan øke inntektsgrunnlaget for alle sine kunder. FOTO: Katrine Lunke/Apeland

Fra motstand til standard
– Målet til selskapets eiere var å revolusjonere parkeringsbransjen og -opplevelsen. Da vi etablerte oss var bommer ved inn- og utkjøring, fysiske parkeringsbilletter og kvitteringer ved utkjøring standarden. Vår løsning ble møtt med betydelig skepsis og motstand, både i bransjen og blant gårdeiere. I dag har imidlertid dette blitt bransjestandarden. I tillegg til å forenkle og forbedre administrasjonen, har det også gjort parkering til en langt mer kundevennlig opplevelse og de som eier anleggene har til enhver tid oppdaterte data om parkeringsatferden i sitt eller sine anlegg. I løpet av disse årene har vi gått fra en innovativ utfordrer til Norges største parkeringsselskap. Det er vi stolte av, sier Nymoen.

Leif Nymoen Onepark 4344 low

STØRST: – I løpet av disse årene har vi gått fra en innovativ utfordrer til Norges største parkeringsselskap, sier Leif Nymoen. FOTO: Katrine Lunke/Apeland

Slutt på bøter
Friksjonen for ti år siden var ofte forbundet med kontrollsanksjoner, eller bøter som det ofte blir kalt, som ble gitt til bilistene. Hadde tiden gått ut ble det bot. Hadde bilisten glemt å legge lappen i vinduet ble det bot. Lå lappen med baksiden opp ble det bot.

– Ikke nok med at konfliktnivået var ganske høyt. De andre parkeringsaktørene hadde i tillegg mange personer ansatt for å sjekke om parkeringsavgiften var betalt. Det gjorde operasjonen langt større, enn vår. Mer enn ti år etter at vi lanserte vårt innovative tilbud, finnes det fortsatt aktører som fortsatt skriver ut bøter. Det skaper fortsatt mye klagestøy mellom eiendomsbesittere og deres kunder. I stedet for bøter, har vi valgt å rendyrke og forbedre vår teknologiske løsning og tilby en rekke betalingsmuligheter for de parkerende. Det gjør at alle kan finne og velge den formen som passer dem best, sier han.

Døgnbemannet service
Onepark så tidlig at teknologi alene ikke løste alle problemer. Derfor satset de samtidig på å bygge opp en døgnbemannet kundeservice.

– Det har kommet flere aktører de siste årene som kun leverer teknologi, men når det oppstår feil taper enten kunden penger eller bilistene blir misfornøyde. Derfor har vi bygget opp et godt apparat som bidrar til kontinuerlig drift av de over 400 anleggene vi har ansvar for og tar vare på bilistene som parker der, sier han.

Mer aktivitet på anleggene
I tillegg til kamerateknologi og administrasjonssystemer, ser Onepark at etterspørselen er stor på ekstra tjenester på anleggene.

– Ladetilbud har blitt nesten like vanlig som kameraregistrering på parkeringsanlegg. Neste steg for eiendomsbesitterne er å kunne tilby nye tjenester. Mange tilbyr lading, noen har etablert bilservice-tilbud, bildelingsplasser er en del av tilbudet flere steder, parkering for både sykler og el-sparkesykler testes ut og en del steder er det satt opp pakkeautomater i tilknytning til anleggene. Da øker attraktiviteten og muligheten for å øke kundetilfanget. Derfor vil vi se en betydelig vekst for servicetjenester som disse, men også helt nye tjenester, i tilknytning til anlegg fremover, sier Leif Nymoen.

Forskningsparken Onepark 4571

POPULÆRT: Ladetilbud har blitt nesten like vanlig som kameraregistrering på parkeringsanlegg. FOTO: Katrine Lunke/Apeland