OBOS Onepark Thor L Bareksten Anders Kjuus Nordby Espen Brodah 2751 low

F.v. Forvaltningsdirektør Thor L. Bareksten i OBOS Eiendom, salgsleder Anders Kjuus-Nordby i Onepark og driftsleder Espen Brodahl i OBOS Eiendom. Foto: Katrine Lunke/Apeland

OBOS-konsernets selskap for næringseiendom, OBOS Eiendom, har inngått avtale med Onepark om drift av flere av sine parkeringsanlegg. Avtalen omfatter nærmere 2 800 parkeringsplasser på flere enn 30 anlegg.

– Det er en anerkjennelse for oss å få levere parkeringstjenester til anleggene til OBOS Eiendom. Selskapet er en betydelig aktør, som har en innovativ tilnærming til driften av sine anlegg, sier salgsleder Anders Kjuus-Nordby i Onepark.

De største anleggene til OBOS Eiendom er i tilknytning til kjøpesentre, blant annet på Lambertseter Senter, Tveita Senter, Manglerud Senter og Holmlia Senter. I tillegg til disse omfatter avtalen også nye prosjekter, som Construction City. Avtalen partene har inngått gjelder for åtte år. Denne avtalen kommer i tillegg til avtalen OBOS allerede har inngått med Onepark for parkeringsanleggene Oslogarasjene, Kværnerbyen P-hus, Møllergata 39 P-hus og Oppsal P-hus.

– Vårt produkt er like godt tilpasset parkeringshus, som utendørs parkeringsanlegg og anlegg som består av både utendørs- og innendørs parkering, som en god del kjøpesentre gjør. I tillegg til automatisert registrering og kontroll med kameraer, kan eiendomsbesitterne tilpasse parkeringsbetingelsene etter både leietakeres behov og trafikk. Det gjør at de får bedre utnyttelse av de parkeringsplassene som er tilgjengelig, sier Kjuus-Nordby.

OBOS Eiendom eier rundt 710 000 kvadratmeter næringseiendom hvor de hovedsakelig har investert i kontorer, kjøpesentre, hoteller og samfunnsbygg. Selskapet er opptatt av å få en best mulig utnyttelse av de parkeringsplassene de har.

– Utgangspunktet for avtalen er en effektiv drift av eksisterende anlegg. Å ha en partner som bidrar til en bedre utnyttelse av dem, var et viktig valgkriterium for oss. Onepark har vist at de har gode løsninger for oss som kunde, samtidig som de bidrar med nye idéer til utnyttelse av anleggene, sier Thor L. Bareksten, forvaltningsdirektør i OBOS Eiendom.

Brukerne av anleggene blir registret av kameraer, på samme måte som tidligere. Men betalingen vil skje via Autopay-appen.

– Vi har jobbet godt med Onepark for å informere alle besøkende på våre sentre om skifte av leverandør. Vi er trygge på at overgangen vil bli problemfri for våre kunder, sier driftsleder Espen Brodahl i OBOS Eiendom. Han er ansvarlig for driften ved flere av eiendommene.

Et satsingsområde for partene er hvordan de skal arbeide sammen for å tilby enda bedre parkeringstjenester på sentrene.

– Å ha gode og effektive parkeringsarealer er viktig for sentre. Vi ser på ulike tjenester for å gjøre våre parkeringsarealer enda mer attraktive for bilister, blant annet med lading. Samtidig vil samarbeidet med Onepark gjøre at vi kan regulere både lengde på gratis parkering og eventuell pris for lengre parkering. Det vil gi mulighet for bedre utnyttelse av parkeringsanleggene, sier Brodahl.

Onepark er ansvarlig for driften av rundt 400 parkeringsanlegg i hele Norge, fra Nordens største på Oslo lufthavn til mindre anlegg i næringsbygg.