Lader

Stadig flere gårdeiere etablerer ladepunkter på deler av sine anlegg, både innendørs og utendørs.

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle tjenester som øker inntektene og attraktiviteten på de anleggene vi har ansvar for. Med stadig flere elbiler på veien, er lademuligheter en av de mest etterspurte, sier salgssjef Anders Syse-Nybraaten i Onepark.

Anders Syse Nybraaten Onepark 05

–Økt behov, samt et ønske om å tilby et bedre servicetilbud overfor bilistene, er de viktigste årsakene til veksten, sier Anders Syse-Nybraaten. Foto: Katrine Lunke/Apeland

Samarbeider med flere
Han har sammen med sitt team hjulpet gårdeiere over hele landet å etablere ladetilbud til bilister.

– Vi har bygget opp en solid kompetanse på å integrere lading som en del av tjenestetilbudet på parkeringsanlegg, og har et apparat som bistår både teknisk og finansielt der eiendomsbesitterne har behov, sier han

Legevakt-lading
Oslofjord Convention Center, den nye legevakten i Oslo og Vestlia Resort er eksempler på anlegg der et ladetilbud er på plass.

– Legevakten alene har nærmere 70 ladeplasser. Vi ser at tiden kundene parkerer i et anlegg påvirker bruken av ladere. På plasser der bilistene raskt reiser videre, er bruken lavere enn der bilene står i mer enn en time, sier han.

Integrert med Autopay
Oneparks system, Autopay, har integrert spotpris funksjonalitet mot Nord Pool. Det gir eiendomsbesittere mulighet for å ha et fast påslag på spotprisen. Ladeprisen til kundene vil gi forutsigbare inntekter, og medfører ingen risiko ved varierende strømpris. I tillegg kan man differensiere prisen i systemet mellom ulike grupper som bruker anlegget, for eksempel mellom leietakere, beboere og tilfeldig parkerende, sier han.

Tilgang på innsiktsdata
Innsiktsdata fra strømsalget blir tilgjengelig i samme system som annen informasjon og statistikk fra parkeringsområdet. Det gjør det enkelt å holde oversikt over blant annet strømforbruk, ladeinntekter, belegg og hvor lang tid kundene har parkert. Det kommer i tillegg til annen parkeringsinformasjon, som allerede er tilgjengelig.

Woman computer dashboard

Onepark har flere modeller for fordeling av investeringskostnadene og inntektene mellom gårdeier og selskapet.

– Vi er fleksible på fordeling av utgiftene ved å etablere ladepunkter og inntektene ved salg av strøm. Det gjør at terskelen bør være lav for å komme i gang. Det viktigste for gårdeierne er å vurdere markedet sammen med oss. Vi ser at på anlegg hvor bilistene parkerer i lengre perioder, brukes laderne mer enn der de fleste parkerer i en kort periode, sier han.

Nye tjenester på vei
Lading er en av flere tjenester Onepark ser at øker attraktiviteten på p-anlegg.

– Vi jobber sammen med en del av våre kunder med å teste ut andre typer tjenester, som gjør at bilistene bruker deres anlegg mer enn andre tilbud i området. Det ser vi at gir effekt, sier Anders Syse-Nybraaten.