Leif Nymoen Onepark 4344 low

BRUKERDATA: – Vår innsikt i parkeringsatferd gjør at vi kan rådgi kundene i hvordan de skal få mest mulig ut av sitt areal, sier Leif Nymoen i Onepark. FOTO: Katrine Lunke/Apeland


– Vi er nå den største aktøren i det norske markedet og satser på videre vekst i 2024, sier administrerende direktør Leif Nymoen.

Onepark ble etablert i 2012. I dag er selskapet den største parkeringsoperatøren i Norge.

– Det er flere grunner til vår vekst og til den posisjonen vi har fått i det norske markedet. Den viktigste årsaken er tillit fra stadig flere eiendomsbesittere og -forvaltere. Det er vi svært glade for. Da vår eier, Indigo Management, startet opp Onepark var de allerede erfarne i parkeringsmarkedet. Tilbudet om registrering og kontroll med teknologi, i stedet for parkeringsvakter ble godt mottatt blant både grunneiere og blant bilistene. Siden den gang har vi videreutviklet vårt økosystem. I dag sikrer vi god administrasjon for alle deler av p-anlegg, fra registrering, flyt på området, reservering av plass, optimalisering av omsetning og betaling. Det gjør at de som eier eiendommene tjener mer. Samtidig har klagene fra dem som parkerer blitt betydelig redusert, fordi vi ikke har kontrollsanksjoner eller parkeringsbøter som folk flest kaller det, sier administrerende direktør Leif Nymoen i Onepark.

Økte driftsinntektene med nær 32 prosent
Driftsinntektene vokste med 32 prosent fra 2022, da selskapet hadde en omsetning på 1,021 milliard kroner. Til sammenlikning hadde selskapet driftsinntekter på 131 millioner kroner i 2014. Ti år senere er den tidoblet. I dag har Onepark 160 ansatte, som er ansvarlig for administrasjon og drift av 400 parkeringsanlegg i Norge.

– Vi har fått tilliten til å drifte alt fra Nordens største parkeringsanlegg på Oslo lufthavn, til små parkeringshus. Driftsfilosofien vår gjør at vi raskt kan sette opp vårt system på nye eiendommer, uten at vi må øke driftsorganisasjonen for hvert nye anlegg, sier Nymoen.

Økt prisfleksibilitet
Parkeringsarealet er for de fleste grunneiere gitt. Derfor arbeider Onepark aktivt med sine kunder, for å øke inntjeningen på hver enkelt plass. Flere av eiendomsbesitterne har nå et prisdifferensiert tilbud på sitt anlegg.

– Vi gjør det mulig å ha ulike priser for forskjellige parkeringssoner i et anlegg, tilby bilistene ulike parkeringsprodukter, ha ulike priser for ulike kundegrupper og øke inntjeningen med ulike takster, kortere eller lengre utleie av en del plasser og priser ut fra etterspørsel. Det er en av bidragsyterne til vårt omsetningshopp og økt fortjeneste for våre kunder, sier han.

Forskningsparken Onepark 3 low

ØKT FORTJENESTE: Onepark arbeider aktivt med sine kunder, for å øke inntjeningen på hver enkelt plass. Flere av eiendomsbesitterne har nå et prisdifferensiert tilbud på sitt anlegg. FOTO: Katrine Lunke/Apeland

Rådgivning og kundeservice er suksessfaktorer
Nymoen trekker frem gode administrasjonsverktøy for eiere og forvaltere av p-anlegg og flere alternative betalingsløsninger for de parkerende, som viktige årsaker til veksten.

– Stadig flere aktører bruker i dag teknologi for å registrere parkering, men mange av dem kan ikke drift. Det er kombinasjonen av teknologiske løsninger, god rådgivning og en døgnbemannet kundeservice som er vårt viktigste salgsargument, sier han.

Satser kun på drift
Onepark eier ingen parkeringsanlegg selv, men drifter blant annet parkering på små og store kjøpesentre, sentrumsnære parkeringshus og parkeringsplasser, på flyplasser og ved skianlegg. Selskapet tilbyr også løsninger for betaling på private hytteveier.

– Vi er dedikert til å videreutvikle den løsningen vi har og være våre kunders rådgiver, slik at de kan øke inntektene, uavhengig om de har 20 eller mer enn 20 000 parkeringsplasser til rådighet, sier han.

P-anlegg blir mobilitetshub-er
I dag bygges alle nye anlegg med lademuligheter, i tillegg setter en del av plass for å tilby servicetjenester.

– Vår innsikt i parkeringsatferd gjør at vi kan rådgi kundene i hvordan de skal få mest mulig ut av sitt areal, både når det gjelder kombinasjonen av ulike tjenester og prisen for parkering. Parkeringsanlegg er i ferd med å bli viktige mobilitetshub-er i byene, og en del av god byplanlegging. Derfor er nettopp rådgivning blitt en stadig viktigere ingrediens i tilbudet til våre kunder, sier Leif Nymoen.