Onepark R0 A2746

– Det er krevende tider og det kommer det til å være en liten stund. Vi har den høyeste styringsrente siden finanskrisen og bygg og anlegg opplever nedgang. Sektoren er allerede inne i en resesjon, sa Kari Due-Andresen, sjefsøkonom i Akershus Eiendom, fra scenen under seminaret.

Morgendagens parkeringsløsninger med mer aktivitet i p-husene var et av temaene på samlingen.

Flere tjenester

Tjenester som styrker tilbudet for parkerende og som gjør parkeringsarealer mer attraktive, var noe av det administrerende direktør Leif Nymoen fremhevet.

– Vi ser at folk ønsker enkle, forutsigbare løsninger, der kjøretøyet står trygt og hvor det er trygt å ferdes. I tillegg er det økende etterspørsel etter løsninger som er integrert med mobile løsninger for lading, last mile, bilpleietjenester, som vask, dekkskift, annen service og bildeling. Det legger premisser for hvordan vi bidrar i utviklingen av nye parkeringstilbud, sa Nymoen.

Onepark R0 A2341

Leif Nymoen, adm.dir. i Onepark. Foto: Bård Gudim

Grønnere parkering

Et annet premiss er påvirkningen kjørende har på miljøet.

– Når en bil står parkert, påvirker den miljøet i svært liten grad. Likevel har Onepark arbeidet med å bli mer bærekraftige og ta ansvar for miljøet, sa bærekraftsansvarlig og markedssjef Mona Elisabeth Gladhus i Onepark. Selskapet har som uttalt mål å være det mest bærekraftige selskapet i bransjen.

– Vi ønsker å være del av løsningen og har gjort en rekke tiltak og har planlagt flere, sa hun.

Selskapet er blant annet ISO-sertifisert, fører klimaregnskap, kjøper karbonkvoter, kjøper opprinnelsesgarantier, har heldigitalisert parkering og har biler og shuttlebusser som går på elektrisitet.

– Vi vet at mange av våre kunder allerede rapporter på bærekraftsmål. Onepark kan bidra med innsikt fra den delen av verdikjeden vi forvalter, sa hun.

Onepark R0 A2693

Mona Elisabeth Gladhus, bærekraftsansvarlig og markedssjef i Onepark. Foto: Bård Gudim

Mer data

Selskapets søsterselskap, Autopay, er en del av Oneparks digitale verdikjede. De var representert ved administrerende direktør Stig Ove Gulbrandsen. Han fortalte om selskapets utvikling i en rekke marked og hvilken verdi deres data kan ha for eierne av parkeringsanlegg.

– Våre data gir blant annet informasjon om hvilke kommuner parkerende er bostedstedregistrert. Denne informasjonen kan brukes til å annonsere for tilbud tilknyttet parkeringsplassene, enten det er et kjøpesenter, et underholdningstilbud eller en parkeringsplass for de som skal ut å reise, sa Gulbrandsen.

Onepark R0 A2797

Stig Ove Gulbrandsen, adm.dir. i Autopay. Foto: Bård Gudim

Tøffe tider frem til 2024

Publikum på konferansen fikk i tillegg ta del i prognosene til Akershus Eiendom og deres sjefsøkonom, Kari Due-Andresen. Dessverre var det ikke et veldig optimistisk bilde som ble presentert.

– Det er krevende tider og det kommer det til å være en liten stund. Vi har den høyeste styringsrente siden finanskrisen og bygg og anlegg opplever nedgang. Sektoren er allerede inne i en resesjon, fastslo hun.

Ut fra Akershus Eiendoms tall har ikke yielden på næringseiendom klart å holde tritt med hyppige rentehevinger, og aktørene opplever nå konsekvensene av etterslepet gjennom lavere overskudd og lavere verdier på eiendomsmassen. Samtidig ser det ut som det fra slutten av andre kvartal 2024 vil skje et skifte som vil bidra til at eiendomsmarkedet totalt sett vil snu.

Onepark R0 A2731

Kari Due-Andresen, Chief Economist – Head of Research i Akershus Eiendom. Foto: Bård Gudim

Utbygging for fremtiden

En av dem som sannsynligvis vil få oppleve konsekvensen av skiftet er Linstow og konsernsjef Per Mortensen. Han presenterte planene for en av de største utbyggingene i Oslo sentrum, utbyggingen av den gamle veterinærhøyskolen på Adamstuen. Et område på totalt 65 mål, der Oslo kommune og Linstow sammen skal ta ansvar for å transformere stedet til et attraktivt sted å bo, være nabo til og besøke.

Onepark R0 A2448

Per Mortensen, konsernsjef i Linstow. Foto: Bård Gudim

Onepark R0 A2857 low

Onepark-teamet.
F.v. Manus Mediaas Hansen, Henning Erfjell, Anders Kjuus-Nordby, Lars Kristian Dahl, Leif Nymoen, Frank Kjeilen, Stian Hasaas Pettersen, Øyvind Killi, Anders Syse-Nybraaten, Maria Schrøder, Camilla Kopperud og Mona Elisabeth Gladhus.
Foto: Bård Gudim