Forskningsparken Anders Kjuus Nordby Onepark Jorn Omland Oslotech 4465

Salgsleder Anders Kjuus-Nordby fra Onepark og Jørn Omland økonomidirektør i Oslotech.
Foto: Katrine Lunke / Apeland

Oslotech er utleier av parkeringsanlegget i Forskningsparken. 175 plasser er tilgjengelige for leietakere, ansatte og besøkende. De fleste av de rundt 3 000 personene som har sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken tar kollektivt, så parkeringshuset benyttes i stor grad av besøkende og pendlere.

Krevde mye oppfølging internt

– En betydelig gevinst er frigjort tid hos flere avdelinger hos oss. Teknisk avdeling brukte tidligere mye tid på bomanlegget og betalingsløsningen på grunn av ustabilitet og utfordringer med bomanlegget. Resepsjonen fikk som følge av de samme problemene mange kundehenvendelser. Økonomiavdelingen brukte tidligere dessuten mye tid på fakturering og salg av dagsbilletter, sier økonomidirektør Jørn Omland i Oslotech.

Fra faste plasser til fri flyt

Dagens løsning fra Onepark har kameraregistering av inn- og utkjøringer. I tillegg til de besøkende har ca 50 leietakere inngått avtale om leieplass i anlegget. Flere av disse hadde tidligere faste p-plasser. Det har de ikke lenger.

Forskningsparken Anders Kjuus Nordby Onepark Jorn Omland Oslotech 4586

– Ved overgang til kamerasystem og bomfri parkeringsløsning gjorde vi om alle p-plasser til fri flyt plasser. Vi hadde dialog med leietakere som mistet sine faste plasser i forkant. Det de fryktet mest var å ikke få parkeringsplass eller få ladet bilen. Men, vi utviklet et område med hurtigladere og de har fortsatt til gode å ikke finne plass til bilen. Ved overgang fra fast plass til fri-flyt ble månedsleien dessuten redusert med ca 30 prosent. Mange leietakere kan parkere på den samme plassen som tidligere, hvis de kommer tidlig om morgenen For hele parkeringsanlegget har denne løsningen gitt oss bedre kapasitetsutnyttelse av parkeringsanlegget, og selv med reduksjonen i månedsleien og konvertering av noen p-plasser til sykkelparkering, har vi opprettholdt samme omsetning på anlegget, sier Omland.

Bommer skapte køer

Onepark har kameraregistering på nær alle parkeringsanlegg. Å slippe bom trekker Omland frem som en viktig faktor for kundeopplevelsen av parkeringsanlegget.

– Tidligere dannet det seg køer inn på morgenen og ut av anlegget på ettermiddagen. Ved store arrangementer var betalingsautomat ved bommen en flaskehals og forårsaket my kø. Ustabiliteten av det gamle anlegget gjorde at parkerende i flere tilfeller hektet av bommen i frustrasjon over en bom som ikke åpnet som den skulle. I dag opplever de besøkende at de kommer til et moderne og fremtidsrettet p-hus med god skilting, høy driftssikkerhet og fleksibel betalingsløsning, sier han.

Mer fornøyde kunder

Oslotechs anlegg i Forskningsparken har en løsning som alle nye Onepark-kunder får.

– Dette er et godt eksempel på effekten av å gå fra fysiske sperringer til digital registering. Sammen med effektive betalingsløsninger og gode lademuligheter blir både våre kunder og deres besøkende langt mer fornøyde, sier salgsleder Anders Kjuus-Nordby i Onepark.

Forskningsparken Onepark 4571

I Forskningsparken er det et eget område med hurtigladere.
Foto: Katrine Lunke / Apeland