Mariam Hussain Cristoffer Edvinsson Magnus Mediaas Hansen

Mariam Hussain er ansatt som Controller (t.v.), Cristoffer Edvinsson er ny Autopay-konsulent og Magnus Mediaas Hansen som ny Revenue Manager. Foto: Katrine Lunke/Apeland

Magnus Mediaas Hansen (32) begynte 27. februar som Revenue Manager. Han er en erfaren prosjektutvikler, og jobbet mye med kommersielle kunnskapsområder som omsetningsvekst, prosjektledelse, teamwork og innovative løsninger. Magnus har en bachelor i ingeniør - energi og miljø, i tillegg til annen utdannelse innenfor elektronikk og IT. Han skal blant annet arbeide med å maksimere og optimalisere selskapets og kundenes inntekter, og jobbe aktivt med dynamisk prising.

Mariam Hussain (37) startet 1. mars som Controller. Mariam har bakgrunn fra NorgesGruppen innenfor økonomi/regnskap og har bachelor grad i økonomi, og vil få en sentral rolle i økonomiavdelingen. Mariam skal blant annet jobbe med selskapets regnskap, bidra i forretningsførsel for to eiendomsselskaper og delta i budsjettprosessene.

Cristoffer Edvinsson (33) startet i desember som Autopay konsulent i teknisk avdeling. Han har tidligere jobbet hos oss som kundekonsulent og startet opp VIP-kundeservice ut mot oppdragsgivere, i tillegg til service desk i teknisk avdeling. Vi er glade for å ha han tilbake. Cristoffer skal løse eventuelle tekniske utfordringer som dukker opp, sørge for at kameraer, servere og automater fungerer best mulig, og at kundene får betalt på automatene til enhver tid. Han er også kontaktperson innen det tekniske mot noen av lufthavnene.

Ronny Monsen Onepark 4801

Ronny Monsen, driftssjef Oslo lufthavn. Foto: Katrine Lunke/Apeland

Ronny Monsen (51) er ansatt som driftssjef Oslo lufthavn. Han startet 21. november, og tar over etter Eirik Loftesnes som går av som pensjonist etter 24 år i bransjen. Ronny Monsen har hele 16 års fartstid fra Oslo lufthavn. I disse årene har han jobbet med operativ drift og de siste årene med passasjeropplevelser og utviklingsarbeid i Avinor. Han vil være operativ og en viktig bidragsyter for å nå målene som ligger i avtalen Onepark har med Avinor. Det inkluderer å drifte og utvikle kontrakten, følge opp og gjennomføre handlingsplaner og strategier og få mest mulig ut av tilgjengelig personalressurser i Oneparks fire avdelinger. Ronny har en master i transportplanlegging og ledelse.

I tillegg styrker vi vår tilstedeværelse ute på lufthavnene med Kurt Toft (55) som starter 1. mai og vil ha ansvar for drift og daglig oppfølging på de nasjonale, regionale og lokale lufthavnene. Sigurd Jacobsen (52) starter 1. juni i teknisk avdeling med ansvar for teknisk arbeid i region Nord-Norge.