Mona Elisabeth Onepark 6684

Foto: Katrine Lunke/Apeland

Onepark har bidratt økonomisk til Neptune Networks aksjon Redd Oslofjorden. Målet er å forhindre at mer gift havner i en allerede forurenset fjord. Nå er det spesielt fokus på å stanse dumpingen av forurenset slam utenfor Hvaler.

– Onepark har FNs bærekraftsmål «Livet i havet» som et fokusområde. Derfor ønsket vi å støtte aksjonen. Oslofjorden angår mange, og for vår del var det viktig å faktisk gjøre noe aktivt for å forhindre mer forurensing, sier Gladhus.

Skal være bransjeledende på miljø og bærekraft

Gladhus forteller at støtten til Redd Oslofjorden er en naturlig forlengelse av Oneparks visjon.

– Vi tar vårt ansvar på alvor og ønsker å bidra positivt til utviklingen av samfunnet og kloden. Derfor har vi også mål om å være det mest bærekraftige selskapet i vår bransje.

Støtten til «Redd Oslofjorden» er ett av flere tiltak Onepark gjør for miljøet.

Les mer om hvordan Onepark jobber med bærekraft her.

Redd oslofjorden 1

Foto: Neptune Network