Onepark R0 A2343 low

I dag har Onepark ansvaret for mer enn 350 parkeringsområder og vil snart ha ansvaret for 400. 1,6 millioner nordmenn har allerede registrert seg som brukere i Autopay-løsningen, som selskapet bruker for enkel parkeringsadministrasjon.

Utnytter innsikt for bedre tilbud

Fra selskapet startet i 2012 har vi hatt en solid vekst. I år vil vi nå 1,3 milliarder kroner i omsetning, og vi gjennomførte rundt åtte millioner transaksjoner i 2022.

– Vi planlegger for ytterligere vekst, blant annet ved å hjelpe våre kunder å optimalisere inntektene på deres parkeringstilbud. For å lykkes med dette analyserer vi dataene vi får inn for hvert sted og bruker denne innsikten til å tilpasse tilbudet best mulig, sa administrerende direktør Leif Nymoen i Onepark.

Økt tjenestetilbud

Et av områdene selskapet arbeider med er mer aktivitet på parkeringsarealene, både tjenester som verdiøker tilbudet og som er attraktive for brukerne. Blant annet er behovet for lademuligheter økende, både på grunn av veksten av private elbiler, men også varebiler som frakter varer inne i sentrum av norske byer.

– Vi ser at folk ønsker enkle, forutsigbare løsninger, der hvor kjøretøyet står trygt og hvor det er trygt å ferdes. I tillegg er det økende etterspørsel etter løsninger som er integrert med mobile løsninger for last mile, bilpleietjenester, som vask, dekkskift, annen service og bildeling er økende. Det legger premisser for hvordan vi bidrar i utviklingen av nye parkeringstilbud, sa Nymoen.

24/7-tilbud

For å gjøre det enkelt for både kunder og brukere er både selskapets kundeservice og driftstjenester tilgjengelig 24/7.

– I tillegg til god støtte, ser vi at mange steder kan vi bidra til å øke verdien gjennom å arbeide med dynamiske priser og gode bookingløsninger. Det avhenger av at vi kommer tidlig inn i planleggingen av nye parkeringsarealer og bidra med både analyser og idéer som er tilpasset morgendagens parkeringskunder, sa han.