Oslo legevakt

Oslo Storbylegevakt. Foto: Arkitekturfotograf Tove Lauluten/Oslobygg

Det nye bygget erstatter dagens legevakt i sentrum av byen. Totalt blir det 134 parkeringsplasser i anlegget.

Den nye legevakten åpner i løpet av høsten. Da står 26 000 kvadratmeter klare for å ta i mot Oslo-folk med skader og akutt sykdom. Det nye bygget ligger på området til Aker sykehus, rett nord for Sinsenkrysset. Mens den gamle legevakten hadde lav kapasitet, lå i sentrum og hadde få parkeringsplasser, vil den nye ha god kapasitet, ligge litt utenfor sentrum, men ha god parkeringskapasitet.

– Vi er glade for å få mulighet til å drifte parkeringsanlegget til Oslobygg i tilknytning til den nye legevakten. Dette er et moderne anlegg, med gode fasiliteter og tilstrekkelig med HC-plasser, sier administrerende direktør Leif Nymoen i Onepark.

Anlegget består av 134 plasser, fordelt på to plan. Totalt areal er rundt 5 100 kvadratmeter. 86 av plassene er for publikum. 72 av dem er standardplasser, mens 14 er HC-plasser.

Oslobygg er en av landets største byggherrer og eiendomsforvaltere. Samfunnsoppdrag er å ta vare på, utvikle og bygge kommunes eiendommer på en bærekraftig måte, tilpasset innbyggernes behov. Det omfatter blant annet barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner, nasjonalanlegg og legevakt i hovedstaden. Det nye legevaktsbygget skal miljøsertifiseres til BREEAM Excellent og er en miljøvennlig byggeplass.

– Å bli valgt av Oslobygg er et bevis på at vi har et konkurransedyktig tilbud, og at vi leverer på bærekraftskravene de har stilt til oss som driftsselskap. Vårt mål er å levere enkel og effektiv parkering for de parkerende, sier Nymoen.

Leif Nymoen

Leif Nymoen adm. dir. i Onepark. Foto: Katrine Lunke / Apeland