Kvinne pa parkeringsplass

– Gode kundeopplevelser er viktigere enn noensinne. For å oppdage endrede mobilitetsmønster, spesielt i byene, følger vi forbrukerne tett, sier Leif Nymoen i Onepark.

Onepark har nylig gjort undersøkelser blant eiendomsbesittere, bilister og på flyplass for å avdekke hvordan nordmenn i dag tar beslutninger, hva de tror om egen transport- og parkeringsatferd fremover og hvordan teknologiutvikling påvirker valg. Disse undersøkelsene viser overordnet at parkering som regulering blir stadig viktigere, spesielt i store byer, og at det er en økning både i korttids- og langtidsparkering, som påvirker behovet for plasser. Det samme gjelder etterspørsel på plasser nær opplevelser, som skidestinasjoner og i forbindelse med hytteområder.

8 av 10 har benyttet betalt korttidsparkering

Bilistundersøkelsen for Oslo og Akershus viser at åtte av ti har benyttet seg av betalt korttidsparkering i Oslo og Akershus, og de bruker det oftere enn før. Omtrent halvparten svarer at de bruker betalt korttidsparkering ukentlig eller oftere. Pris og avstand er det som er viktigst for valg av parkeringssted, mens avstand har blitt litt mindre viktig sammenliknet med fjoråret.

Hver femte respondent har benyttet seg av betalt langtidsparkering de siste tre årene. Dette er en økning fra fjoråret. Økningen er størst blant innbyggere i Oslo og blant yngre bilister.

– Det er nok flere grunner til at vi opplever denne økningen i bruk av korttids- og langtidsparkering. I det store bildet handler det om at det er mer regulering av parkeringsområder og lokale myndigheters bilstrategi. Samtidig ser vi at eiendomsbesittere har fått øynene opp for at parkeringsområder kan skape økt lønnsomhet, sier Leif Nymoen, administrerende direktør i Onepark.

Flyplassundersøkelsen fra Oslo lufthavn, viser at så mange som tre av ti av de som parkerte på flyplassen oftere vil kjøre bil til flyplassen fremover, mens en av ti sier de vil bruke bilen sjeldnere.

Enkelhet, fleksibilitet og god tilrettelegging er nok viktigere parametere for at parkering oppleves som mer attraktivt, enn de andre alternativene, sier Nymoen.

Tilrettelegger for ny mobilitet

Nymoen peker på at det vil være behov for å se på bildeling og nye områder innenfor mobilitet, både for eiere av parkeringsområder og for parkeringsaktører, som Onepark.

– Vi forventer at utviklingen på nye former for bilbruk vil styrke seg ytterligere. Derfor jobber vi allerede med å utvikle nye løsninger for mobilitet sammen med byutviklere, blant annet i byutviklingsprosjektet Construction City i Oslo, sier han.

Innsikt fra undersøkelser som er gjennomført blant kundene, viser at rådgivning og fleksibilitet er viktig.

– Vi har fått tilbakemelding om at vi som drifter parkeringsplasser for eiendomsbesittere må tilby fleksible løsninger og modeller, i tillegg til å være strategiske rådgivere på vårt område. Det gjør vi allerede, og får gode tilbakemeldinger på dette, men vi skal styrke oss ytterligere på dette. I tillegg ser vi at gode kundeopplevelser blir viktigere for bilistene. Parkering er noe som bare skal fungere. Hvis det fungerer godt, påvirker det dessverre ikke opplevelsen. Men fungerer det dårlig, ved ankomst eller når bilisten henter kjøretøyet, så kan det påvirke helhetsopplevelsen, uavhengig om bilisten skal fly, stå på ski, handle på kjøpesenter eller gå på jobb. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre kundeopplevelsen, avslutter Nymoen.

    Leif Nymoen Onepark 06

    Foto: Katrine Lunke/Apeland


    • Bilistundersøkelsen* er utført på nett av YouGov blant 500 respondenter i Oslo og Akershus i uke 8 og 9.
    • Flyplassundersøkelsen er gjennomført på Oslo lufthavn blant 350 respondenter som har parkert på Oslo lufthavn i perioden mars til mai 2023.
    • Undersøkelse blant kunder (eiendomsbesittere) er utført våren 2023.