Onepark klima og miljodag 2023 Mona Elisabeth Gladhus 4867

Foto: Katrine Lunke / Apeland

– Vi ønsker å være en del av løsningen, sier markedssjef og bærekraftsansvarlig Mona Elisabeth Gladhus i Onepark.

For andre året på rad samlet Onepark leverandører for å dele sine ambisjoner for bærekraft, og hvordan de vil jobbe med samarbeidspartnere for å lykkes.

– Vi har som mål å bli det mest bærekraftige selskapet i vår bransje. Det tar vi på alvor, og vi vil ta ansvar for hele verdikjeden. Det omfatter eiere, styre, ledelse og medarbeidere, leverandører og eiendomsbesittere, og parkerende kunder, sier Mona Elisabeth Gladhus.

I år deltok også Oneparks medarbeidere på klima- og miljødagen.

Slik jobber de med bærekraft

– 18 prosent av Norges klimautslipp kommer fra veisektoren. Vi ønsker å bidra til bærekraftig byutvikling, skape effektive parkeringsløsninger og finne gode parkeringslokasjoner som blant annet bidrar til å redusere veislitasje, sier Gladhus.

Onepark gjør en rekke tiltak for å bli en del av klimaløsningen.

– Vi jobber med mange områder, fra det helt grunnleggende som kildesortering, til å bruke elektriske biler i driften, som for eksempel elektriske shuttlebusser på Oslo lufthavn, kjøpe klimakvoter og opprinnelsegarantier på energien vi bruker. Vi fører også klimaregnskap og rapporterer i vår bærekraftsrapport, sier Gladhus.

I tillegg støtter Onepark miljøorganisasjoner økonomisk.

De som faller bakpå taper

Onepark klima og miljodag 2023 Frank Hugo Storelv 5293

– De firmaene som ikke tar inn over seg at de må kunne redegjøre for utslipp, og som ikke har en plan for hvordan man skal gjøre dette, vil forsvinne, sier Frank-Hugo Storelv, leder i miljøstiftelsen Neptune Networks.
Foto: Katrine Lunke / Apeland

På seminaret delte Storelv erfaringer fra miljøbevegelsen, og fortalte om hvorfor det lønner seg for kommersielle aktører å være frampå og gjør endringer før reguleringene kommer.

– Når det gjelder bærekraft har vi ikke bare et personlig ansvar, det er også av kommersiell interesse. Kunder stiller krav til bærekraft, og stadig flere anbud vektlegger dette. Det er i bransjens interesse å være med på den bærekraftige utviklingen. De som ikke vil være med på omstillingen vil slite. Vi skal bevise vår «license to operate» og være attraktive for markedet, sier Mona Elisabeth Gladhus.

Forventer «regelstorm» fra EU

Onepark klima og miljodag 2023 Camilla Sande Grande 5425

Camilla Sandvik Grande fra Advokatfirmaet Berngaard spesialiserer seg på miljørett.
Foto: Katrine Lunke / Apeland

– EU styrer den grønne omstillingen og Norge lener seg i stor grad på initiativ, handlingsplaner og regler fra EU, sier Grande.

Hun delte EUs strategi for grønn vekst, og hvilke reguleringer vi kan forvente vil tre i kraft de neste årene.

Onepark miljo og klimadag 2023 5370
Onepark klima og miljodag 2023 5360