VB00040

SAMMEN MOT FELLES MÅL: Onepark sammen med sine rådgivere i Stavn. F.v. Marie Frogner, Frank-Hugo Storelv, markedssjef Mona Elisabeth Gladhus og adm.dir. Leif Nymoen i Onepark.

Onepark inviterte de mest sentrale leverandørene til et bærekraftsseminar 31. mai. Her informerte adm. direktør Leif Nymoen og markedssjef Mona Elisabeth Gladhus om hva selskapet gjør for å redusere sin miljøpåvirkning og om hvilke felles mål de ser for seg fremover etter at Onepark ble miljøsertifisert i fjor.

Felles ansvar

M Ona E Lisabeth Gladhus Onepark baerekraftsseminar VB09960

– Onepark er en liten del av hele den verdikjeden som parkeringstjenester representerer. Derfor inkluderer vi alle leverandører som leverer produkter og tjenester til Onepark i vår bærekraftspraksis, sier Mona Elisabeth Gladhus, markedssjef og ansvarlig for selskapets bærekraftssertifisering.

VB00003

– Gjennom tydelige mål, forventninger og krav deltar leverandørene aktivt i å styrke miljø- og bærekraftsarbeidet vårt. Dette vil i neste omgang forsterke kvaliteten vi som selskap bidrar med overfor våre samarbeidspartnere på samme område, sier Leif Nymoen, adm. direktør i Onepark.

– Dette er et felles ansvar, og vi ønsker at våre leverandører bidrar med sin del.

Kunnskapsdeling på programmet

Onepark hadde invitert foredragsholderne Lina F. Orre og Frank-Hugo Storelv, leder av miljøstiftelsen Neptune Networks. De delte sin kunnskap om alt fra CO2-kvoter og endringer i synet på miljøbevegelsens bidrag, til Euopean Green deal, EUs taksonomi, Fit for 55 og RePower EU.

– Vi håper leverandørene ble inspirert, og håper de tar med kunnskapen og engasjementet tilbake til sine egne virksomheter, avslutter Gladhus.

Onepark ble sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001 i desember 2021. Det var DNV som sto for sertifiseringen.

VB09771

Frank Frank-Hugo Storelv, leder av miljøstiftelsen Neptune Networks.

VB09867

Spesielt takk til de dyktige og inspirerende foredragsholderne Lina F. Orre og Frank-Hugo Storelv, leder av miljøstiftelsen Neptune Networks, som delte sin kunnskap om alt fra CO2-kvoter og endringer i synet på miljøbevegelsens bidrag, til Euopean Green deal, EUs taksonomi, Fit for 55 og RePower EU.

Foto: Vegard Breie/Apeland