F va r min

Som en start har vi nå kjøpt opprinnelsesgarantier for strøm, samt klimakvoter. Vi i ONEPARK har store planer for hvordan vi skal bli et grønnere selskap, og har allerede tatt gode steg i riktig retning.

Grønn strøm

Vi har kjøpt opprinnelsesgarantier for all strømmen vi bruker i ONEPARK. Én opprinnelsesgaranti tilsvarer 1 MWh produsert elektrisitet, og vi har kjøpt 2500 garantier. Vi har valgt å kjøpe garantier fra vannkraftverket Øvre Forsland på Helgelandskysten, som blir betegnet som verdens vakreste vannkraftverk. Garantiene har vi kjøpt via Becour, som er eksperter på fornybar strøm.

– Vi valgte Øvre Forsland fordi de imponerte oss med sin vakre arkitektur, skånsomme utbygging og respekten de har vist for naturen i området. I overgangen til et grønnere samfunn, både i Norge og i verden, ønsker vi å bidra til at det produseres like mye fornybar energi som vi bruker, sier bærekraftansvarlig og markedssjef i Onepark, Mona Elisabeth Gladhus.

Mona Elisabeth Gladhus 7774a min 2 jpeg

Støtter Madagaskar-prosjekt

Vi jobber også med å kartlegge og begrense klimautslippene våre, som i all hovedsak er knyttet til vann og renholdskjemikalier, samt bruk av elektrisitet.

–Vi kommer ikke unna bilkjøring og trafikk har et stort klima- og miljøavtrykk. Selv om en parkert bil ikke forurenser der den står, ønsker vi å bidra til at hele bilens bruksmåte og verdikjede blir så lite forurensende som mulig, sier Gladhus.

For de utslippene vi fortsatt har, har vi kjøpt klimakvoter fra sveitsiske Myclimate. Én klimakvote gir tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2, og vi har kjøpt 200 kvoter, som tilsvarer vårt forbruk i dag. Dette jobber vi for å få ytterligere ned. Her har vi valgt å støtte et prosjekt på Madagaskar, der lokalproduserte solkokere erstatter vedfyring, noe som også letter matlagingen og reduserer avskogingen i området.

I tillegg til dette er vi nå godt i gang med to ulike sertifiseringsprosesser, ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljøstyring). Vi vurderer også kontinuerlig teknologier og løsninger som bidrar til å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensning.

Certificate Becour
Sertifikat My Climate