Bg1 001

ONEPARK er veldig glad for å ha sikret seg dette parkeringshuset i hjertet av Oslos vestkant. Parkeringshuset i Bogstadveien har innkjøring ved Bogstadveien 1 og huser 164 parkeringsplasser. Det har nylig blitt oppgradert med brukerne i fokus. Dette er veldig i tråd med hvordan ONEPARK tenker og er derfor en god match.

Parkeringshuset er meget pent, oversiktlig og kundevennlig. Det er ingen tvil om at arkitektene her har hatt et helhetlig perspektiv med fargebruk, lyssetting og materialer for å sikre en positiv opplevelse for de som bruker anlegget.

Det vil være mulig å leie parkeringsplass her også fra 01.09.2020

ONEPARK gleder seg til et langsiktig partnerskap som vil komme alle parter til gode.