Klage på kontrollsanksjon

Dersom du har mottatt en kontrollsanksjon fra oss som du mener er feil, vennligst fyll ut skjemaet under.

  • Kontrollsanksjonsnummer:
  • Bilens registreringsnummer: "Kjennemerke"

Kllikk "Finn ileggelse" for å starte prosessen.

Klager vil ikke få medhold hvis:

  • Billetten ikke lå synlig i vinduet
  • Kjøretøyet stod lenger enn det var betalt for