Road description

Address

41 Lørenveien

0585 Oslo kommune

Onepark logoikon

Området reguleres med betalt lapp i ruten, EasyPark eller gyldig parkeringstillatelse.

Det er 69 parkeringsplasser tilgjengelig - øvrige plasser er reserverte.

EasyPark-takstgruppe: 8466

Prices

Mot avgift alle dager kl. 00-24.

  • Mot avgift alle dager kl. 00-24

    • Pr. påbegynte 30 minutter 20 kr
    • Makspris pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer 200 kr

    Payment methods

    Kort Mobil