Mange hyttefelt har privatdrevne veier som reguleres med bom. AUTOPAY sørger for bedre kontroll på trafikk og bruk av private hytteveier med automatisk skiltgjenkjenning.

Med AUTOPAY som teknologi kan hyttetrafikken lettes mye. Man slipper bommer og utfartstrafikken flyter bedre. Grunneiere eller hytteforeninger og almenninger gis et solid og nyttig verktøy for å administrere veien.

AUTOPAY gir mange fordeler for grunneiere:

  • Full kontroll på regulering
  • Ingen vedlikehold
  • Sikrer inntektene
  • Enkel administrasjon av passeringstillatelser og årskort/abonnement

Les mer her: Automatisk bomvei, Fordeling av kostnader

AUTOPAY gir mange fordeler hyttefolket også:

  • Sømløs og bomløs passering
  • Ingen kort og ingen kø
  • Enkle betalingsløsninger
  • Enkel administrasjon av egne abonnement/årskort

Les mer her: Bom til hyttevei

Her finner du anleggene som er oppe og går med AUTOPAY som løsning for private veier med passeringsavgift.