Vegbeskrivelse

Adresse

2 Lilleakerveien

0283 Oslo kommune

Uteområde med 94 biloppstillingsplasser.

Mot avgift alle dager hele døgnet. Betales til automat eller EasyPark på kode 8456

Priser

Makspris pr døgn kr 110,-

  • Per påbegynte time

    • Alle dager hele døgnet 18 kr