– Da ladestasjonene ble installert i 2018/2019 viste det seg at det var behov for en test- og innkjøringsperiode. Vi ønsket derfor ikke å starte med å ta betaling for tjenesten før alt var testet ut, sier Jørn Roald Wille, prosjektleder på Oslo lufthavn.

Store deler av anlegget fungerer nå tilfredsstillende og betalingsløsning tas i bruk. Ansatte og reisende som ønsker å lade elbilene sine på Oslo lufthavn må betale for dette fra og med 21. september 2020.

Det gjenstår fortsatt noen justeringer for å få 100% av ladepunktene i drift. Ombygging / oppgradering vil kunne bli aktuelt.

Samme pris som øvrige lufthavner

Prisen for lading er den samme på alle Avinors lufthavner:

  • Kr. 10 per time, opptil fem timer
  • Etter fem timer når du maksprisen for lading. Da kan du lade så lenge du ønsker, utover de fem timene, uten at prisen øker
  • Betaling/priser for selve parkeringstiden kommer i tillegg til dette. Se takster her.

Du betaler ved å laste ned appen «Avinor» fra App-store eller Google Play. I appen velger man menyen På flyplassen nederst og finner ikonet for Elbil-lading. Følg instruksjonene her samt på selve ladeboksen.

Mer informasjon her.

Ladeboks med sticker