Autopay leser registreringsnummer ved inn- og utkjøring. Registrerte kunder blir automatisk belastet på kredittkort for faktisk parkeringstid. Kunder som ikke har registrert seg kan betale for parkering til automat før avreise. Betaling kan også skje innen 48 timer på onepark.no. Kunder som ikke betaler innen 48 timer vil motta en faktura i posten.

Autopay vil bidra til en enkel administrasjon og kundevennlig regulering for dine leietakere, ansatte, gjester og betalende kunder. Informasjonsskjerm over innkjøring sørger for å gi brukervennlig informasjon til ansatte og gjester om tillatt / tilgjengelig parkering. Med vår selvbetjeningsportal kan gårdeier tildele differensierte parkeringsrettigheter til leietakere. Det er sluttbruker som til slutt administrerer sin egen elektroniske parkeringsrettighet på «min.onepark.no».

Onepark samler sanntidsdata slik at gårdeier selv kan følge omsetnings- utviklingen daglig. Gårdeier kan i tillegg få informasjon om demografi og besøksfrekvens. Med Autopay erfarer vi økt omsetning på parkering ved at kundene opplever mindre parkeringsstress og dermed parkerer lenger.

Parkeringshus Gra e Thinkstock Photos 92098038