Autopay vil bidra til en enkel administrasjon og kundevennlig regulering for dine leietakere, ansatte, gjester og betalende kunder. Informasjonsskjerm over innkjøring sørger for å gi brukervennlig informasjon til ansatte og gjester om tillatt / tilgjengelig parkering. Med vår selvbetjeningsportal kan gårdeier tildele differensierte parkeringsrettigheter til leietakere. Det er sluttbruker som til slutt administrerer sin egen elektroniske parkeringsrettighet på min.onepark.no.

VIA P hus Onepark 11