Loading map...

Om oss

ONEPARK er et fullservice parkeringsselskap med fokus på innovative kundeløsninger. Vi jobber for økt kundetilfredshet og bedre omdømme for oppdragsgivere og bransje.

Vi er en dynamisk og endringsdyktig organisasjon som besitter bred kompetanse og lang erfaring innen parkeringstjenester. ONEPARKs langsiktige fokus gjør organisasjonen til en god partner for å oppnå stabile driftsforhold, gode kundeopplevelser og kontinuerlig utvikling av tjenestetilbudet innen parkeringsløsninger.

ONEPARK utvikler digitale løsninger på egen teknologiplattform og tilbyr innovative løsninger innen blant annet salg, P-plassreservasjon og kundebetjeningssystemer.

ONEPARKs medarbeidere har gjennom flere tiår bygget opp en betydelig kunnskapsbase innen parkeringsbransjen. Dette betyr at ONEPARK som organisasjon vet hva kundene forventer, hva som er mulig å tilby innenfor lønnsomhetens rammer og hvordan dette skal tilbys på en best mulig måte.

Konsernstruktur

ONEPARK AS

ONEPARK ble etablert i 2012 og eies av Indigo Management AS. Hovedkontor er på HasleLinje i Bøkkerveien 5 på Hasle. Ledergruppen i ONEPARK har samlet over 100 års erfaring med utvikling og forvaltning av parkeringsvirksomhet. Vi benytter vår lange erfaring til å tilby en enkel, praktisk og fornuftig parkeringstjeneste for alle.

Indigo Management AS

Indigo Management eies av Indigo Invest AS og har sitt hovedkontor i Strandveien 50 på Lysaker.

Indigo Invest AS

INI er heleid av familien Bentsen og har eksistert i 42 år. I de siste 37 årene har parkering, og i senere tid eiendom, vært de viktigste forretnings- områdene i selskapet. I 1999 solgte INI EuroPark-selskapene i Skandinavia til APCOA i Tyskland. På det tidspunktet hadde EuroPark mer enn 800 ansatte og en omsetning på 800 MNOK. INI omsatte i 2015 for i overkant av 500 MNOK. Av dette er ca 440 MNOK parkeringsinntekter og ca 60 MNOK leieinntekter på eiendommene. Bokført egenkapital i konsernet pr. 31.12.2015 var 800 MNOK og verdijustert egenkapital er ca. 1.900 MNOK. Konsernet har 198 MNOK i langsiktig gjeld. Se www.indigoinvest.no.

Forretningsidé og visjon

Vår forretningsidé

Utvikling og drift av parkeringsanlegg og tilhørende tjenester med vekt på optimal inntjening og profesjonell drift for grunneiere samt enkel og effektiv parkering for brukerne.

Vår visjon

ONEPARK skal bidra til en positiv bærekraftig utvikling i samfunnet, og bli den foretrukne parkeringsoperatør

  • Fordi vi jobber for å minimere belastningen på miljø og klima
  • Fordi vi jobber for å ivareta våre kunders optimale parkeringsbehov
  • Fordi vi jobber langsiktig for å skape målbare resultater for våre samarbeidspartnere og eiere

Hva kan vi tilby?

  • AUTOPAY - vi er den eneste parkeringsoperatøren som tilbyr fremtidens parkeringsløsning - ideelt for blant annet kjøpesenter, sykehus og hoteller
  • Rådgivning – en kompetent sparringspartner i planlegging og utvikling
  • Utvikling, forvaltning og markedsføring av alle typer parkeringsanlegg med vekt på verdioptimalisering
  • Riktig valg av teknisk utstyr, valg av regulering og valg av parkeringskonsept
  • Finansiering av parkeringsanlegg
  • Nye servicetjenester som f.eks. gratis trådløst nett i P-hus og bredere P-plasser.
ONEPARK AS
Bøkkerveien 5
0579
22849200
Selskaper
Land Selskap
Norge ONEPARK AS
Finland EuroPark FI Oy
AutoParkki Oy
Polen EuroPark Sp