Ledige stillinger i Driftsavdelingen

ONEPARK AS vokser og søker nye kollegaer i Driftsavdelingen – både heltids- og deltidsstillinger ledig. 

ONEPARK er et litt annerledes parkeringsselskap. Vi er aktøren som skal være litt mer ålreit. Derfor er vi nøye når vi ansetter mennesker for å sikre at vi holder det vi lover – å være litt mer ålreit.

Som Driftsbetjent er du ONEPARK sitt ansikt utad, både mot kunder og oppdragsgivere. Det er derfor viktig at du er ansvarsfull, har en forståelse av jobben og hva den innebærer. Du må sørge best mulig drift av P-anlegget som blant annet består av renhold og vedlikehold og god kundeservice og ekspedering.

Disse stillingene krever ansvarsfulle, pliktoppfyllende, selvstendige og fleksible personer, gjerne med erfaring fra lignende stillinger.

Ansvar og oppgaver

 • Inngå i eventuell turnus i henhold til oppsatt vaktplan
 • Kundevennlig og serviceinnstilt ved håndtering av kunder
 • Teknisk drift, renhold og vedlikehold av p-huset
 • P-teknisk utstyr; renhold, vedlikehold, rutiner
 • Drift / oppfølging av maskiner og utstyr (NB!)
 • Orden / oppfølging / renhold av verksted / lager
 • Følge opp leverandører
 • Tett oppfølging med ekstern vaktmester
 • Rapportering og samarbeid med leder.
 • Utarbeide og følge opp nødvendige prosedyrer og instrukser
 • Oppfølging av P-teknisk utstyr
 • Følge rutiner for pengebehandling
 • Annet forefallende arbeid i f. m. driften av anlegget eller som blir pålagt av overordnet
 • Uniformsplikt

Du passer til stillingen dersom du:

 • Har erfaring fra tilsvarende stilling
 • Er selvstendig
 • Er ansvarlig og pliktoppfyllende
 • Er tillitsfull, ærlig og strukturert
 • Er fleksibel og har stå på- vilje
 • Har øye for- og tar tak i det lille ekstra, detaljorientert
 • Har godt humør, er god på ekspedering og kundeservice
 • Har noe erfaring med ekspedisjon og kontorrelaterte arbeid
 • Har pc kunnskaper.
 • Har teknisk innsikt
 • Har erfaring med maskiner og annet utstyr for renhold/vedlikehold

Du vil komme til å jobbe mye på egenhånd, og jobben krever derfor en person som er pliktoppfyllende, som tar ansvar og kan arbeide selvstendig, men også en person som er en god lagspiller og som kan samarbeide bra og motivere kollegaer/ ansatte.

Send søknaden til Henning Erfjell på e post henning.erfjell@onepark.no .

Søknadsfrist så snart som mulig

Ta gjerne kontakt om dere har noen spørsmål.

Med vennlig hilsen Henning Erfjell, Mob. 95906060