Ledige deltidsstillinger på Kundeservice ved Oslo lufthavn

ONEPARK AS På Oslo lufthavn søker flere dyktige deltidsmedarbeidere til vår kundeserviceavdeling 


Vi som ansatte står sammen for å skape en vellykket bedrift og en god arbeidsplass. Våre individuelle ferdigheter og evner skal utnyttes på best mulig måte, og vi må gi hverandre rom og mulighet til å utnytte potensialet vi alle har. Vi streber etter å oppnå felles og individuell suksess.

Vårt ansikt utad

Som medarbeider på vår Kundeservice er du ONEPARK AS sitt ansikt utad, både mot kunder og oppdragsgivere. Det er derfor viktig at du har en grundig forståelse av jobben og hva det innebærer.

 

Oppgavene omfatter bl.a:

·         Betjene henvendelser som kommer inn til kundesenteret (mail, telefon og calling).

·         Support og veiledning ifm vårt bookingsystem.

·         Saksbehandling i forbindelse med fakturering og refundering.

·         Overvåking og oppfølging av ONEPARKs parkeringstekniske system.

·         Oppfølging av videoovervåking på parkeringsanleggene.

·         Følge gitte prosedyrer og instrukser.

·         Være bindeledd mellom parkeringsanleggets kunder og ONEPARKs driftsavdeling.

·         Følge oppsatt turnusplan.

·         Være synlig og tilstede for våre kunder.

·         Å holde deg oppdatert på oppgaver og informasjon som gis slik at kompetansen til enhver tid opprettholdes eller økes.

·         Annet naturlig arbeid som tilhører stillingen eller andre oppgaver som tildeles.

·         Uniformsplikt.

 

Du passer til stillingen dersom du;

·         Har erfaring fra tilsvarende stilling.

·         Er pliktoppfyllende, nøyaktig og strukturert.

·         Er fleksibel og har stå-på-vilje.

·         Bidrar til god kundebehandling og har godt humør.

·         Er ansvarlig, tillitsfull og ærlig.

  Du vil komme til å jobbe mye på egenhånd, og jobben krever derfor en person som er pliktoppfyllende, som tar ansvar og som kan arbeide selvstendig. Samtidig er det viktig at du er en lagspiller som samarbeider godt med dine kollegaer, både på egen avdeling og på tvers av avdelinger.

Forutsetninger:

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er et krav.

Det er også en fordel å ha en viss kompetanse med bruk av engelsk muntlig og skriftlig.

Plettfri vandel.

Søkeren må være fylt 20 år.

 

Stillingstype:

 

·         Stilling nr. 1: Vikariat, 50% stilling, Dag/Kveld/Natt (Mulighet for fast ansettelse)

·         Stilling nr. 2: Fast 35% stilling, Dag/Kveld

 

Oppstart: Mars/April 2018.

 

Søknadsfrist: Snarest og innen 15. februar 2018. 

 

Det kan i perioder bli mulighet for å jobbe ekstra utover de faste stillingene.

 

Søknad sendes til Anne-Grethe Røsrud på e-post; agr@onepark.no

 

Spesifisér hvilken stilling du søker på.

Ved spørsmål, send e-post eller ta kontakt på telefon 64 81 19 98.